hits

Fire tips mot depresjon

Exit depression er et selvhjelpsprogram som er under utvikling av Kristian Hall, og som har til målsetning å hjelpe mennesker til å overvinne depresjon. I denne introduksjonsvideoen får d...