hits

Depresjon

Slik kommer du ut av depresjon

Kjemper du med depresjon, eller kjenner du noen som gjør det? Det kan være lettere sagt enn gjort å komme ut av denne ekstremt tunge tilstanden.

Kristian Hall har selv opplevd over en årrekke hvordan det er å ha en tung depresjon. Men etter at han kom ut av mørket, har han brukt mye tid på å dele egne erfaringer fra kampen imot depresjon. Nå har han til og med laget et komplett program for å bli friskere fra depresjon.

Jeg har vært i kontakt med Kristian Hall, og vil her dele en tekst som han har oversendt om boken, og som jeg videreformidler her med tillatelse.

 

All alone
Licensed from: kwest / yayimages.com

 

Kristian Hall forteller:

Da jeg ble deprimert for mer enn 25 år siden, var det ingen som kunne fortelle meg hva jeg kunne gjøre for å bli frisk. Jeg måtte prøve og feile meg ut av sykdommen, i en prosess som tok mange år, og som innebar mye unødvendig lidelse.

Etter to år med intens samtaleterapi var jeg fremdeles tidvis dypt deprimert, og sterkt plaget av irrasjonelle og usunne tanker. Jeg tenkte jeg var en skadet person som aldri ville kunne finne mening i livet eller kjærligheten. Selvmordstankene var der fremdeles.

Jeg ville finne ut hvordan jeg kunne bli helt frisk, og begynte å lese meg opp. Jeg leste selvhjelpsbøker og psykologiske fagbøker. Jeg leste om kognitiv adferdsterapi og positiv psykologi. Jeg leste om trening og meditasjon. Etter hvert begynte jeg å bruke meg selv om en forsøkskanin, jeg testet mange forskjellige teknikker fra forskjellige retninger.

 

Opp fra avgrunnen

Mens jeg praktiserte disse teknikkene skrev jeg notater om hva som fungerte og hva som ikke gjorde det. Disse notatene ble etter hvert til min første bok; Opp fra avgrunnen, som ble gitt ut i 2015.

Opp fra avgrunnen har blitt lest av tusener, og flere hundre lesere har kontaktet meg for å fortelle at de fant nytte og håp i boken. Dette er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort i livet mitt. Men jeg var ikke helt i mål.

Lenge har jeg stilt meg selv spørsmålet: Hva er den aller mest effektive behandlingen av depresjon? Mange får hjelp av samtaleterapi og medisinering, men vi vet at majoriteten av de deprimerte ikke får noen behandling.

Det er et behov for et program de som er syke kan følge selv, og bli bedre over tid. Et program som behandler hele mennesket, ikke bare biokjemien som medisinene kan ha en positiv effekt på.

 

Glad igjen!

Glad igjen! er mitt aller beste svar på dette spørsmålet, som jeg har grublet på i mer enn et tiår. Et viktig prinsipp i boken er at ferden ut av depresjon som regel bør starte med små skritt, for den som er syk har ofte lav selvtillit, lite energi og håp.

 

Glad igjen! inneholder 14 steg, og det er meningen at man skal ta et steg av gangen, og bruke én uke på hvert av dem. Dette er de 14 stegene:

 1. Steg 1: Bestem deg for å bli bedre
 2. Steg 2: Spis deg gladere
 3. Steg 3: Tren deg til gode følelser
 4. Steg 4: Finn kilder til glede
 5. Steg 5: Sov bedre
 6. Steg 6: Bruk terapi effektivt
 7. Steg 7: Bli radikalt takknemlig
 8. Steg 8: Dyrk de gode menneskene
 9. Steg 9: Kartlegg utløsere og dominoeffekter
 10. Steg 10: Bli rå på kognitive teknikker
 11. Steg 11: Skap mer mening i livet
 12. Steg 12: Øk mestringsfølelsen
 13. Steg 13: Lær deg meditasjon, mindfulness og selvhypnose
 14. Steg 14: Lær å elske deg selv

Boken inneholder mange forskjellige teknikker som vil føre til at den syke gradvis får det bedre i livet. Leseren vil lære ferdigheter som reduserer og forebygger depresjon. Alle stegene er basert på nyere tids forskning på hva som hjelper mot depresjon.

Jeg er stolt av denne boken, for jeg mener den har blitt veldig god. Jeg er overbevist om at den vil hjelpe mange. Dersom jeg selv hadde fått denne boken i hånden når jeg var syk, ville jeg kunne kortet ned tiden jeg trengte til å bli frisk. Den ville spart meg for mange år med lidelse.

Målgruppen for boken er de som lider av depresjon. Samtidig vil den være nyttig også for de pårørende. Den vil gi deg håp ? om du sliter selv, eller om du er glad i noen som gjør det.

Affiliateannonse: Haugen Bok

#depresjon #bok #bokanbefaling #selvhjelp #psykiskhelse #psykisk

Slik lærer ungdom å mestre depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske plagen blant unge. Bare en liten andel får hjelpen de skulle hatt.

Dette skriver forskning.no. De forteller i artikkelen om et bestemt mestringskurs rettet imot ungdom som har til hensikt å hjelpe ungdom til å forebygge utvikling av depresjon og å mestre plagene dersom de først har oppstått. Artikkelen er basert på en doktorgrad av Margit Garvik som nettopp har undersøkt effekten av dette mestringskurset.

 

Sad teen girl.
Licensed from: BDS / yayimages.com

 

Positive virkninger av kurset

Forskning.no skriver:

- Å isolere seg er et symptom på depresjon. Ungdom føler seg mer sosialt inkludert på skolen etter at de har vært med på kurset.

Forskeren sier selv:

- Det er veldig bra at kurset hjelper ungdommene å fungere sosialt. Å trekke seg tilbake fra samfunnet og isolere seg er ikke bra for noen. Det å komme seg ut og å føle seg mer inkludert på skolen kan hjelpe unge å bli bedre av depresjonen

Mestringskurset som det er snakk om heter Mestringskurs for ungdom (tidligere kalt: depresjonsmestring for ungdom, DU), og tilbys per idag på mange skoler rundt omkring i Norge. 

 

Å snu negative tankemønstre

En sentral del av kurset er å snu på negative tankemønstre, og kurset er basert på kognitiv terapi. Forskning.no skriver:

- En viktig del av kurset består i at deltakerne skal lære å identifisere negative tanker, som har sammenheng med følelsene deres. Elevene lærer å regulere tankene og på denne måten snu et negativt tankemønster.

- Tankene styrer nemlig hva du føler, og det lærer deltakerne å bli bevisst på.

 

Å søke hyggelige aktiviteter

I tillegg er det en viktig ingrediens i kurset at man søker å stimulere at ungdommene deltar i flere positive aktiviteter. Depresjon innebærer nemlig ofte både tiltaksløshet, energifattigdom, og en følelse av at alt er håpløst.

Da unngår man å gjøre det som tidligere har gitt energi, og depresjonen blir da en negativ sirkel: Man føler seg dårlig - man trekker seg unna hyggelige aktiviteter - og man fortsetter å føle seg dårlig. 

- Det er viktig å gi hjelp tidlig. Jeg ønsker at dette skal bli et fast tilbud til all ungdom som sliter med depresjon, sier Garvik.

Forskning.no avslutter:

- Her finner du en oversikt over hvor kurslederne holder Mestringskurs for ungdom ? DU.

Vil du lære mer om depresjon? Les om Kristian Hall sitt selvhjelpskurs: Exit Depression.

En nyttig bok om kognitiv atferdsterapi for barn og unge, som inkluderer behandling for depresjon, er boken "Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge."

#depresjon #kurs #mestringskurs #ungdom #terapi #psykisk #psykiskhelse #skole #psykisklidelse

Fire tips mot depresjon

Exit depression er et selvhjelpsprogram som er under utvikling av Kristian Hall, og som har til målsetning å hjelpe mennesker til å overvinne depresjon. I denne introduksjonsvideoen får du høre om fire prinsipper som er viktige på veien ut av depresjonen.

Kristian Hall alle forutsetninger for å vite hva han snakker om. Over en tiårsperiode led han av dyp depresjon, og det var alt annet enn en enkel vei ut av denne. Basert på de dyrkjøpte erfaringene som han gjorde seg, har han skrevet boken Opp av avgrunnen

 

People in the rain
Licensed from: silent47 / yayimages.com


 

1. Del opp prosjektet i små deler

Dette er den første videoen av i alt 14 videoer som han planlegger å lage i tiden framover. Han forteller om det første prinsippet.

- Det er kjempeviktig at du deler opp dette store prosjektet i små deler, sier Kristian Hall. 

En metafor han bruker er å spise et fly. Er det i hele tatt mulig? Vel, det er kanskje ikke det mest meningsfulle å holde på med, men skulle du få lyst til å gjøre det, så er det kun én måte å gjøre det på: Å spise det i veldig små deler. 

På samme måten (og heldigvis mye mer meningsfullt) består veien ut av depresjon av mange små steg. 

 

2. Start med (latterlig) lave ambisjoner

Neste prinsipp som Kristian Hall trekker fram er å starte prosjektet med å komme ut av depresjonen med svært lave ambisjoner.

Å bli fysisk aktiv kan være et godt eksempel. Fordi depresjonen kan gjøre dette nesten umulig, så anbefaler Kristian Hall at man deler målet om å bli fysisk aktiv opp i svært små trinn, at man tar ett trinn om gangen, og at ambisjonsnivået settes veldig lavt.

Selv om målet kanskje er å være fysisk aktiv i 1 time, så vil det når depresjonen står på for fullt kanskje være mer enn nok med å gå en tur på 5 minutter om dagen.

Han understreker at innimellom vil også 5 minutters gange være umulig å få til. Da er det bare å hoppe over, og å heller begynne på nytt neste dag.

 

Introduksjonsvideo til "Exit Depression" av Kristian Hall

 

3. Aldri kjeft på deg selv

Mange vil oppleve at selv med svært små steg og med lave ambisjoner så vil man slett ikke alltid få det til. Kristian Hall forteller om dette:

- Du må aldri, aldri, aldri kjefte på deg selv når du ikke orker å følge programmet.

- Inne i hodet til de fleste som lider av depresjon har det svært mange selvkritiske tanker av typen - "Jeg lykkes aldri med noen ting," "- Jeg er stygg," - "Jeg er helt udugelig", - "Jeg er feit," og så videre. De tankene - den indre stemmen - opprettholder og forsterker depresjonen. 

Derfor skal man ikke kjefte på seg selv fordi man ikke orker å gjøre noe, det er ikke bra, og vil forhindre deg i å komme ut av depresjonen, forteller Kristian Hall.

 

4. Veien ut av depresjon er en berg- og-del-bane

Fjerde prinsipp som han avslutter introduksjonsvideoen med er følgende:

- Det å bli frisk av en depresjon, det er en berg-og-dal-bane; det er ikke en rett prosess som bare peker oppover. Det vil være tilbakeslag. Det kan tenkes at du vil ramle ned i en depresjon som er dyp og vond, men da skal du tenke at "her har jeg vært før, jeg vet at det blir bedre, jeg skal fortsette å fighte og bli friskere framover."

Kristian Hall forteller at han vil snakke om alle disse prinsippene og flere til i videoene framover, og at denne første videoen kun er en kort introduksjon. 

Vil du følge med på programmet framover? Da kan du besøke Kristian Hall sin nettside her

Jeg vil også anbefale deg boken Opp fra avgrunnen, som er en kjempefin bok for alle som strever eller har strevd med depresjon, eller som bare vil vite mer om hva som kan være til hjelp. 

Affiliateannonse

#depresjon #kristianhall #selvhjelp #video

Depresjon er en versting

Visste du at Verdens Helseorganisasjon akkurat har kåret depresjon til den ledende årsaken til dårlig helse og uførhet på verdensbasis. Depresjon er blant annet den fremste risikofaktoren for selvmord, som årlig tar flere hundre tusen liv.

Dette kommer fram på helseorganisasjonens egne nettsider.

 

Composite image of sad pretty brunette leaning against wall
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com


 

Dramatiske konsekvenser av depresjon

I uttalelsen fra Verdens Helseorganisasjon kommer det fram noen viktige poenger:

 • Selv i høyinntektsland får omtrent halvparten av alle med depresjon ikke behandling for problemene.
 • Depresjon gir økt risiko for rusproblemer.
 • Og ikke minst: Depresjon er en ledende risikofaktor for selvmord, som tar hundretusener av liv hvert år (!)

Det er derfor ikke rart at Verdens Helseorganisasjon understreker at de ser alvorlig på situasjonen

 

Behov for storstilt satsning på psykisk helse

De skriver i uttalelsen:

- Ifølge de siste anslagene fra Verdens Helseorganisasjon, lever nå mer enn 300 millioner mennesker med depresjon, en økning på mer enn 18% fra 2005 til 2015.

Dette gir en dramatisk påminnelse om hvor viktig det er å ta psykisk helse på alvor. Vi må her huske på at ALLE sykdommer er vurdert, og av alle så er det altså depresjon som er den ledende årsaken til dårlig helse.

Generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon, Margareth Chan, forteller (fritt oversatt):

- Disse nye tallene er en vekker for alle land om å tenke gjennom hvordan de forholder seg til psykisk helse og å ta dette arbeidet på største alvor.

 

Fremdeles mange stigmaer

Dessverre er det fremdeles mange barrierer i samfunnet for mennesker med psykiske lidelser

- Mangel på støtte til mennesker med psykiske lidelser kombinert med en frykt for stigmatisering hindrer mange fra å få tilgang til behandlingen som de trenger for å leve sunne og virksomme liv, skriver Verdens Helseorganisasjon.

De understreker at første steg til å overvinne de helseutfordringene som skapes av psykiske lidelser er å ta opp spørsmål omkring fordommer og diskriminering, da mennesker med psykiske lidelser fremdeles er utsatt for stigmatisering.  

- For de som lider av depresjon er det å snakke med en person de stoler på ofte det første skrittet mot behandling og for å bli bedre, understreker de.

 

Lær mer om depresjon

Vet du egentlig hva en depresjon er? Det er mer enn å ha en dårlig dag. Ta en kikk på denne filmen for å lære mer:

Jeg anbefaler deg også å lese mer om depresjon på denne siden og denne.

Visste du forresten at det finnes kurs i mestring av depresjon? Dette er gode lavterskeltilbud for deg som strever med depresjonssymptomer.

#depresjon #who #psykisklidelse #sykdom #psykiskhelse

Jakten på det perfekte

Det kan virke som om ungdommer og unge voksne stadig streber etter det perfekte - en jakt som før eller siden er dømt til å mislykkes, og som gjør at noen stresser seg syke.

I en fin liten video om denne jakten på det perfekte poengteres det at:

- Vi er blitt en generasjon som skal se bra ut, ha de beste karakterene, den beste jobben, og den peneste kjæresten. Kravene tar aldri slutt.

Av den grunn kalles den oppvoksende slekten av ungdommer ofte for generasjon prestasjon eller generasjon perfekt.

 

 


Generasjon prestasjon

I en artikkel på psykologisk.no står det en forklaring på hva som menes med dette uttrykket:

- Betegnelsen «generasjon prestasjon» er ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke skal være bra nok, men best. De har alle mulighetene foran seg, og det er dermed en sterk forventning om at de skal bli noe. Samtidig legges det ikke noen tydelige føringer for hva dette «noe» er, utenom at det skal være veldig bra.

- De har tross alt alle mulighetene foran seg, og det påhviler dem et ansvar om å ta bruk disse mulighetene, for de blir fortalt at de kan nå så langt de vil bare de jobber hardt nok for det.

Men dersom "god nok" ikke lenger er idealet - så er det kanskje ikke rart om en hel ungdomsgenerasjon er i ferd med å tæres opp av stress.

 

grungy portrait of a child
Licensed from: chrisroll / yayimages.com

 

Stresser seg syke

Det er imidlertid gjort studier av norsk ungdom som gir et litt mer nyansert bilde. Nrk.no skriver om dette:

- Svar fra 63 000 ungdomsskoleelever viser en hjemmekjær, edru og veltilpasset generasjon. De er til og med fornøyd med foreldrene sine. Men mange stresser seg syke. 

Med andre ord er det ikke helsvart. Det er mye som er positivt med hvordan ungdommene forteller at de har det. Samtidig er det også dokumentert at mange er veldig stresset. 

Serien "Jeg mot meg" som nylig gikk på NRK gav oss en lite innblikk i hvordan presset om stadig å skulle framstå som perfekte kan bidra til dårlig selvbilde, stress og angst.

For noen lå løsningen i å akseptere det uperfekte - og dermed prioritere annerledes om hva som var viktig i livet.

 

En "giftig" tankegang

Det er lett å si at ungdom må bli mindre opptatt av å være perfekt, og at de heller må vektlegge å være "gode nok." Men så enkelt er det åpenbart ikke. 

Handler det om kroppspresset i mediene? Om at vi stadig måles etter likes, antall venner og positive tilbakemeldinger i sosiale medier? Er det skolen som i for stor grad fokuserer på karakterer og faglige prestasjoner? Er det foreldrene som framelsker overdrevent flinke barn?

Antakelig er alle disse grunnene medvirkende faktorer til at jakten på det perfekte bare fortsetter. 

En jente (20) skrev på Aftenposten om temaet:

- Jeg vet ikke hvordan vi skal kvitte oss med generasjon perfekt. Så det beste jeg kan gjøre, er å bevisstgjøre. Kjære du som leser dette; ta litt avstand! For generasjon perfekt er giftig. Den tankegangen jeg mener karakteriserer generasjon perfekt, var i hvert fall giftig for meg.

Hva mener du? Er ungdom idag overdrevent opptatt av å framstå som perfekte? Hva skal til for at ungdom idag kan oppleve at de er gode nok?

#ungdom #generasjonprestasjon #video #psykiskhelse #psykisk #stress #stressa #prestere #perfekt

Til deg som lever tett på noen med depresjon

Det er mange som til daglig lever med depresjoner, noen i mange år. Denne videoen gir råd til deg som lever tett på noen med depresjon.

Det er en oppfølger til videoen "I had a black dog" som jeg tidligere har omtalt her på bloggen.

 


Bilde: Youtube

 

Denne videoen gir gode råd om hva som er lurt å gjøre, hva som ikke er lurt å gjøre. 

Begge videoene er produsert av forfatter og illustratør Matthew Johnstone i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. 

 

Her kan du se filmen

 

Videoen er basert på boken med samme navn, altså "I had a black dog."

Vil du lese mer om hva du kan gjøre for en som lider av depresjon? Da anbefaler jeg deg å lese denne artikkelen 

5 ting du kan gjøre for en som er deprimert.

Ønsker du en bok om temaet som er det mye å velge mellom. Tipser her om boken "Depresjonens demoner".

Affiliateannonse

Har du tips om flere gode videoer, bøker eller artikler om depresjon? Legg gjerne en kommentar i kommentarfeltet under.

#depresjon #video #psykisk #psykiskhelse #pårørende

Den beste infofilmen om depresjon?

Depresjon kan være en gjennomgripende tilstand av opplevd ulykkelighet, tomhet og energitap. Å skulle illustrere en slik erfaring på en god måte i løpet av en kort video, er derfor ikke enkelt.

Den beste informasjonsfilmen om depresjon som jeg (hittil) har sett tror jeg må være denne. 

 

Den er slett ikke spektakulær, og den er forholdsvis enkelt laget - men det jeg liker med den er at den veldig tydelig illustrerer hvordan det oppleves å ha en depresjon.

Depresjonen er nettopp som denne særdeles plagsomme svarte hunden, som ødelegger alt og svarmaler alt som tidligere har gitt glede og mening i livet. 

Den får fint fram hvor gjennomgripende depresjonen er, hvordan den kan komme snikende, bli gradvis større, og til slutt være den eneste man opplever. 

Filmen illustrerer også hvorfor det kan være å se på en person om han eller hun er deprimert. Dette er nemlig noe man prøver å skjule så langt som mulig. 

Men heldigvis finnes det veier ut av depresjon. Det er ikke minst viktig å forstå at en depresjon er noe man har - ikke noe man er. Og depresjonen kan gå over. 

Jeg synes også videoen gir en fin illustrasjon av noe av det som er det viktigste for å komme seg ut av depresjon. 

  

Dessverre finnes videoen kun på engelsk, så langt jeg kjenner til.

Hva synes du? Hva er den beste filmen du har sett om depresjon? 

#depresjon #blackdog #psykiskhelse #psykisk #psykisklidelse #video

5 grep du kan ta for å overvinne depresjonen

Depresjonen kommer i mange grader og mange former, men det er mye man kan gjøre for å forebygge at den skal ta fullstendig overhånd. Her er fem triks som du kan bruke for å ta opp kampen imot depresjonen.

 

1. Sosial støtte

Noe av det første som skjer når depresjonen kommer er at man mister lysten til å være sosial. Man får behov for å isolere seg og være for seg selv, og man slutter å gjøre det som tidligere har gitt glede. Problemet er at når man graver seg ned i vanskelige følelser og tanker, og slutter å gjøre hyggelige ting, blir alt blir bare mørkt og trist.

Selv om det kan være vanskelig er det lurt å ta opp kampen imot depresjonen på dette området - og å fortsette med å gjøre ting som kan gi glede, som det å være sosial, være med familie og venner. Når du våger dette, gjør du det vanskeligere for depresjonen å få overtaket på deg enn om du hengir deg til isolasjon - kun omgitt av dine depressive tanker og følelser.


Bilde: Dreamstime

 

2. Samtaler med profesjonelle hjelpere

Selv om du klarer å stå imot fristelsen for å gå inn i isolasjon når depresjonen står på, så kan det å ha en depresjon være så tungt at det kan være behov for at du også får en profesjonell hjelper å snakke med. Da får du muligheten til å få satt ord på alle de vonde tankene og følelsene, du kan få hjelp til å sortere, og du kan få nødvendige råd og støtte på veien ut av depresjonen.

Ulike samtaleterapier kan være nyttige, blant annet kognitiv atferdsterapi. I slike terapier får du hjelp til å finne teknikker for å tenke mer hjelpsomme tanker. Mange opplever også stor nytte av å delta på kurs i mestring av depresjon (KID-kurs), som tilbys i mange norske kommuner.

 

3. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er nyttig for deg som sliter med depresjon, enten som forebygging av å komme inn i depresjon, eller som hjelp til å komme ut av depresjon som har oppstått. Noe av grunnen er at fysisk trening gjør at kroppen kommer i en annen modus, som påvirker kroppens stressystemer, og som bygger opp din fysiske form.

I tillegg får du påfyll av positive tanker og mestringsfølelse ved å ha klare å komme seg ut for å trene. Noen liker å trene ilag med andre, mens noen trives godt med å trene for seg selv. Det viktigste er at du får vært fysisk aktiv, og at det skjer på en måte som du trives med.

 

4. Oppmerksomt nærvær: En annen måte å forholde seg til stress

Film: Enkle øvelser imot depresjon

 

Ved depresjon er det vanlig å fylle seg opp med bekymringstanker, og å hele veien kverne omkring problemer som man ikke får løst, omkring tanker av hvor håpløst livet er, hvor mislykket man er, eller hvor gjennomgripende ulykkelig man er.

Man blir på en måte fanget inne i seg selv, i en mørk sky av tanker og følelser som virker umulige å bryte ut av, og som har en forunderlig evne til å formere seg selv. Den ene bekymringer føder en ny bekymring, og det blir en ond sirkel av destruktive tanker.

Et begrep som kan være til hjelp her er det som kalles oppmerksomt nærvær. Det handler om noe ganske annet enn det å ta opp kampen imot egne tanker og følelser - snarere tvert imot om å rette fokus et helt annet sted: På det å være til stede her og nå. Det finnes en rekke øvelser som kan være til hjelp, og i videoen over for du et inntrykk av hvor enkelt det kan gjøres.

 

5. Aksepter den du er og dine følelser

Film: Depresjon: Du er ikke alene om å streve med depresjon.

 

Depresjonen har et klart budskap til deg: at du er håpløs, at livet er håpløst, at verden ikke er noe hyggelig sted, at du er verdiløs, og så videre. Dette er budskap du ikke skal gå god for. Det er tanker - ikke sannheter!

Noen setninger å si til seg selv kan f.eks være "jeg er glad i meg selv", "jeg respekterer meg selv," "jeg er god nok", "jeg er verdifull." Høres det rart ut, synes du? Ja, det kan godt hende det er litt rart. Men depresjon er også en rar ting, og den sier det stikk motsatte.

Ved å akseptere den du er, ved aktivt å ta stilling til at du er en ok person, og at det som du føler akkurat nå ikke er verdens undergang, men reelle og forståelige opplevelser, bidrar dette til at depresjonen får mindre kraft. Depresjon er ikke et tegn på at det feiler deg noe, men er ofte en slags sorgreaksjon over at noe i livet har vært vanskelig. 

Hva mener du hjelper imot depresjon? Skriv gjerne tips i kommentarfeltet.

#depresjon #selvhjelp #håpløshet #fysiskaktivitet #trening