hits

Autisme

Slik oppleves autisme

Utrolige ting kan skje er en nydelig liten informasjonsfilm om autisme. Den viser på en fin måte hva det innebærer å ha autisme, og at utrolige ting kan skje når mennesker med autisme blir møtt med forståelse og på en inkluderende måte.

Formålet er at filmen skal kunne sees, deles og bli diskutert av alle, men spesielt lærere og foreldre

Videoen ble lansert i april i år i forbindelse med FN's verdensdag for autisme. Filmen sin hovedmålgruppe er barn i alderen 7 til 11 år. Nå i mai ble den også oversatt til norsk.

 

Blurry image of a Woman
Licensed from: Emmm2015 / yayimages.com

 

Det er Alex Amelines som står bak filmen, og han har brukt de siste to årene på å lage den på fritiden sin. Han forteller at han ble oppmerksom på at det fantes lite visuelt engasjerende informasjon om autisme, noe han bestemte seg for å gjøre noe med.

 

Se filmen her

Her kan du se filmen:

 

- Bruk den på skolen og hjemme

Av bidragsytere til filmen finner vi også blant andre Tony Attwood, som er en anerkjent ekspert på autisme.

På nettsiden til videoen forteller de:

- Formålet er at filmen skal kunne sees, deles og bli diskutert av alle, men spesielt lærere og foreldre. Bruk den gjerne i klasserommet ditt, eller få læreren til ditt barn til å vise den i klassen!

Jeg synes selv at filmen er veldig god, og at den får fram hvordan vi alle er forskjellige - men på ulike måter. Barn og unge med autisme er med andre ord ikke alene om å være forskjellige fra alle andre, men de har noen områder som de særlig skiller seg ut på. Og dette på godt og vondt. 

Filmen gir dessuten en veldig fin oppsummering av vanskene som er vanlige hos personer med autisme. Den er med andre ord tydelig på at det å ha autisme byr på mange utfordringer, samtidig som den ikke er stigmatiserende av den grunn.

Jeg håper at mange vil ta i bruk filmen både i skole og hjem.

Kan også anbefale denne boken som gir en mer grundig forklaring omkring autisme.

#autisme #asperger #skole #video #film

Hjelper personer med autisme, ADHD og Tourette ut i arbeid

TV 2 og Teddy TV skal lage den norske versjonen av BBCs dokumentarserie Employable Me. Serien handler om mennesker med nevrobiologiske diagnoser som Tourettes syndrom, Autisme,  Asperger syndrom eller andre syndromer som søker etter arbeid. Nå har du muligheten til å melde deg på.

Dette forteller Mona Wold i Teddy TV til hjelptilhjelp.no. Hun forteller videre:

- Målet er å bli kjent med mennesker som har et annet utgangspunkt enn folk flest, samtidig som vi vil sette fokus på et inkluderende arbeidsliv.

 

Sales businessman pushing chalk jigsaw puzzle piece into place on blackboard background
Licensed from: alistaircotton / yayimages.com

 

Ikke bare funksjonshemming - også en styrke

Her på hjelptilhjelp.no har vi skrevet mye om Asperger, ADHD og i noen grad Tourette. 

Dette er tilstanden som fører til mange utfordringer i hverdagen for de som er rammet. Men det er samtidig mye mer enn bare funksjonshemminger. Når arbeidsmiljøet og oppgavene passer kan tilstandene i mange tilfeller vise seg å være en styrke. 

Dette er bakgrunnen for at noen bedrifter kun ansatter mennesker med Asperger. Det er også noe av undertonen i programmet "Employable Me", hvor vi får møte mennesker med nevrobiologiske diagnoser som Tourettes syndrom, Autisme og Asperger syndrom som søker etter arbeid

 

Deltakere søkes. Jenter er spesielt ønsket 

Mona Wold forteller at de er på jakt etter de siste deltakerne til dokumentarserien.

Kort om konseptet:

De som blir valgt ut til å være deltakere i programmet følges av et tv-team i to til tre måneder. Alle opptaksdager avtales på forhånd og vil variere fra 1-3 dager i uka. Enkelte uker vil også være helt uten filming.

- Underveis får hovedpersonene møte fagspesialister, både innenfor sitt diagnosefelt og innenfor arbeidsrekruttering.

- Fagspesialistene vil kartlegge den enkeltes styrke og gi veiledende råd for hvilken jobb eller utdannelse som kan passe, utdyper Mona Wold.

 


Bilde: TV2

 

En god og lærerik opplevelse

Hoedpersonene må ha et reelt ønske om å søke arbeid, og være villig til å prøve ut forskjellige yrker.
 Men alle i serien vil ha egen bestemmelsesrett over hva slags arbeid de skal søke.


For noen vil det ende i en fulltidsstilling, mens for andre vil kanskje en deltidsjobb eller lignende være mer riktig.

- Å være med i Employable Me skal være en god og forhåpentligvis lærerik opplevelse.


For å sikre dette vil alle hovedpersoner få en prat med produksjonsselskapets psykolog. Både for å kartlegge at deltakelsen ikke vil ha en skadelig effekt, og for å gi en trygghet i hva man faktisk skal være med på.

- Ønsker du å delta?

Meld deg på via dette skjemaet, eller ta kontakt med Mona Wold på mail mona@teddytv.no eller telefon 936 40 959.

#autisme #asperger #tourette #adhd #tv2 #teddy #jobb #arbeid

Hvorfor en med autisme så ofte ser sliten ut...

Du ser så sliten ut er en frase jeg ofte hører. Før pleide jeg å bli fornærmet av dette. Nå responderer jeg bare med et enkelt svar: Jeg er sliten.

Slik innledes denne fine videosnutten om autisme. 

  

Poenget med videoen som er lagt ut av the Mighty er å få fram hvordan det kan oppleves å ha autisme, på godt og vondt.

- Du skjønner, jeg ser ikke bare sliten ut - jeg er sliten. 

Grunnene til denne slitenheten er mange. Mangel på filter som gjør at alt for mange sanseinntrykk trenger gjennom. Det umulige i å gjemme seg bak en maske slik folk flest kan gjøre. Vanskene med å forstå de mange sosiale kodene som forteller hva som er "riktig" atferd til enhver tid. Den sosiale angsten. 

Du får lære mer om dette ved å se filmen - men ikke bare om det negative ved å ha autisme; på den andre siden av medaljen ligger det også en spesielle begavelse, som gjør at mennesker med autisme har noe å tilby verden som ikke andre har.

 

Her kan du se filmen

 

 

#autisme #asperger #nevrotypisk #asd #autismespekter #hjernen #annerledes #unik #sosialangst

Idag er verdens autismedag

Idag er FN-dagen for bevissthet rundt autisme, eller World Autism Awareness Day; en dag for å sette fokus på hvilke utfordringer autisme innebærer, og hvordan situasjonen kan bedres for mennesker med autisme og deres familier. Etter en snarkikk gjennom de største norske nettavisene idag er det imidlertid sørgelig lite fokus å spore på nettopp autisme.

Men først: Hva er verdens autismedag og hva er poenget med denne dagen? 

 

Lonely
Licensed from: velkol / yayimages.com

 

Autismeforeningen skriver:

- FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

- Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig å informere og gjøre folk bevisst på syndromet slik at de som har denne lidelsen får hjelp og unngår å bli diskriminert.

Rundt omkring i verden markeres dagen med en lang rekke aktiviteter - også i Norge

 

Mange barrierer for et godt liv

Autism Europe er blant de som kjører en storslått kampanje for å øke bevisstheten omkring autisme. De skriver: 

- Personer med autisme og deres familier står overfor mange barrierer for å kunne utnytte sine fulle rettigheter. Målet med kampanjen er ikke bare å forstå hvilke barrierer for inkludering mennesker med autisme møter, men også å sette søkelys på hvordan vi alle - som et samfunn - i lag kan jobbe for å overvinne og fjerne disse barrierene.

Blant barrierene som mennesker med autisme og deres pårørende står overfor er som nevnt både stigmatisering, å ikke få utløst sine rettigheter på tilstrekkelig og riktig hjelp og støtte, og ikke minst at det fremdeles er en stor kunnskapsmangel om autisme i samfunnet. 

Et av stedene hvor en bedre forståelse av autisme virkelig kan gjøre en forskjell er i barnehagen og skolen. Ved å tidlig oppdage og gi god hjelp til barna med autisme, kan grunnlaget for en langt bedre fungering og livskvalitet legges. Og motsatt: Når barna ikke forstås, kan grunnlaget for en alvorlig skeivutvikling legges. 

 

- Likegyldig om han er astronaut eller autist

Innimellom får vi høre både gladnyheter om autisme og nyheter som viser svikt og mangler i systemet. Vil du lese et helt spekter av slike saker, så anbefaler jeg denne siden og denne

En av gladnyhetene var om 6 år gamle July, som har barneautisme - og som gjennomgående har fått god hjelp og oppfølging. 

En av sakene som viste det stikk motsatte var saken om autistiske Andreas som har fått mye av livet sitt ødelagt av et sviktende hjelpeapparat.

- Vi fikk diagnosen autist på Andreas høsten 2008. Da fant vi ut at vi skulle informere skolen om dette. Svaret vi fikk da vi kontaktet læreren var at for han var det likegyldig om Andreas var autist eller astronaut, fortalte hans far til TV2. 

Han fortalte videre:

- Hvilke hjelpemidler har vi hatt krav på, hvilket støtteapparat. Det er det som er det viktigste å få svar på og det er der det har stoppet opp. Du får rett og slett ikke vite om rettigheten dine.

 

Behov for et kompetanseløft

Det er viktig at de som jobber tett med barn og unge forstår hva barnet med autisme strever med. Det er viktig at foreldre til barn med autisme får god hjelp og støtte, og det er viktig at mennesker med autisme får reelle muligheter for å komme inn i arbeidslivet.

Jeg mener derfor at det er behov for et reelt løft i kompetansen omkring autisme både i norsk barnehage og skole, i arbeidslivet, og ikke minst i hjelpeapparatet.

Det er flott at vi har FN-dagen for bevissthet om autisme - men for de som lever tett på autisme så er det 365 autismedager i året, og mitt håp er at kunnskapen om disse vanskene vil øke i samfunnet, og at rettighetene som tilstanden skal utløse, faktisk blir utløst.

Vil du lære mer om autisme? Hvorfor ikke lese denne boken: Den klossete gutten. Det er fin og lettlest roman om en gutt med autisme, med alt hva dette innebærer på godt og vondt i hverdagen.

Affiliateannonse

#autisme #asperger #skole #barnehage #stigmatisering #fordommer #rettigheter #fn

En helt spesiell film om sorg og autisme

Har du sett filmen "Ekstremt høyt og utrolig nært"? Om du interesserer deg for sorg eller for autisme, eller kanskje for begge deler - ja, da har du herved fått en filmanbefaling.

Historien kan kort (og uten å røpe for mye) oppsummeres slik: 

På telefonsvareren hjemme hos unge Oskar i New York fins det fem meldinger. Alle fra morgenen 11. september 2001. Alle fra hans avdøde far. 
Det er fortellingen om det som skjer i familien etter at tvillingtårnene falt. Men den går også tilbake i tid, til foreldrenes historie og til besteforeldrenes.


 

Men dette er bare en veldig generell beskrivelse. En viktig del av filmen, slik jeg ser det, er hovedpersonens personlighet og måte å se verden på.

Hvis det er noe som er helt udiskutabelt med filmen - så er det at Oskar ikke er helt A4. 

Det er liten tvil om at han har betydelige autistiske trekk. For de som lever tett på autisme er det med andre ord mye å kjenne seg igjen i. En anmeldelse av filmen poengterer dette:

- Filmen "Ekstremt høyt og utrolig nært" gjør en fantatisk jobb i å portrettere autisme. Oskar Schell er en 9 år gammel gutt som - på tross av å ikke ha en formell autismediagnose - har mange av kjennetegnene på autisme, og han er blitt testet for Asperger syndrom men uten klare konklusjoner på testene. 

- Gjennom Oskar sin reise for å forstå sin fars siste hemmelige melding, får seerne muligheten til å forstå Oskar sitt unike og herlige perspektiv på verden. 

For hvis det er noe som er helt udiskutabelt med filmen - så er det at Oskar ikke er helt A4. 

 

 

Nå er det ulike syn på hvor god filmen er - så det kan være greit å vite. Norske anmeldere har generelt ikke vært veldig fornøyd, og den har fått flere terningkast tre. En tilbakemelding som går igjen er de synes den er for sentimental. En som har sett filmen sier:

- Filmen er ødeleggende sentimental og "amerikanisert" i mine øyne, dessverre, da den hadde forutsetningene til å bli en veldig behagelig og "fin" film.

- Allikevel skal det sies at selv om boka er noe av det fantastiske jeg noen gang har lest, er sentimental et stikkord som passer inn der óg. 

Joda, den er nok sentimental - men sorg er tross alt ganske sentimentalt - så det får heller være. Selv liker jeg filmen godt, og jeg er ikke alene om det. Filmen har samlet fått karakterer 6.9 på IMDB, basert på over 85.000 tilbakemeldinger - og det slett ingen dårlig karakter.

Så om du velger å se den - så er du advart. Noen elsker den, andre synes den er dårlig. Uansett er det gode sjanser for at du vil like boken.

Du kan kjøpe boken her.

Affiliateannonse

Hva synes du om filmen?

#asperger #autisme #sorg #film #video #11september

Bli med på kurs om tiltak for elever med autisme og Asperger

Skolen kan være svært utfordrende for elever med autisme / Asperger - også for læreren som skal følge opp eleven. I vår holder jeg kurs om tiltak for elever med autisme på skolen, i Bergen og Oslo.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Jobbaktiv, som er en erfaren og anerkjent kursarrangør av kurs/konferanse blant annet innenfor helsefeltet.

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som går ut over tre hovedområder: 

  • Evnen til sosial kontakt, sosial interesse eller sosiale ferdigheter
  • Evnen til kommunikasjon, f.eks til å fange opp non-verbale signaler, til å forstå nyanser i språk, og til å forstå intensjonen til den andre
  • Evnen til å være fleksibel i tanker, atferd, og interessefelt

 


Licensed from: annems / yayimages.com


 

Forståelsesvanskene går begge veier

Et karakteristisk trekk ved tilstanden er forståelsesvanskene. 

Og det kan til tider virke som om det ikke finnes grenser for hva som kan misforstås. Men et like aktuelt problem er forståelsesvanskene som de voksne som jobber rundt barnet har, med tanke på det å forstå barnet / eleven. 

Innimellom er det forholdsvis små grep som skal til for å komme videre i en tilsynelatende fastlåst situasjon. Uansett hvor mye man vet om autisme, kan det være lett å glemme det mest grunnleggende i en travel skolesituasjon.

Å forstå eleven med autisme kan tidvis være en stor utfordring - men i denne jakten ligger gjerne også løsningene.

 

En skjult funksjonshemming

Autisme kan ofte være en nokså skjult funksjonshemming. Du kan ikke "se" på en person at han eller hun har autisme.

Nylig fikk jeg høre om en lærer som sa til en forelder av en elev med Asperger syndrom at: "Jeg er nå ikke helt sikker på at han har Asperger, jeg tror det handler mer om trass."

Slike utsagn viser at kunnskapsnivået om autisme og Asperger er på et kritisk lavt nivå på mange skoler rundt omkring i landet.

Da er det ikke rart at skolesituasjonen blir vanskelig.

 

Ledige plasser

På kurset vil jeg gå gjennom hva det vil si å ha autisme, hva som er de vanligste vanskene, hvordan man kan forstå den trassige atferden - og ikke minst hva som kan gjøre situasjonen bedre både for eleven - og for lærerne/assistentene som skal hjelpe. Kurset vil derfor passe både for den som har en del kunnskap fra før, og for deg som vet lite om autisme.

Kurset avholdes i Oslo (Gardermoen) 21. april og i Bergen 27. april. Det er fremdeles ledige plasser!

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

Håper vi sees der! Kom gjerne med spørsmål eller innspill til kurset. Legg isåfall igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

Mange med autisme liker dårlig øyekontakt. Denne videoen sier noe om hvorfor

Et av kjennetegnene på autisme er en uvanlig øyekontakt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva dette handler om. Denne videoen gir et kjempefint perspektiv på dette.

Slik begynner videoen:

- Noen spurte min sønn hvorfor han strever han så mye med øyekontakt.

 

Se videoen her


 

Overveldet av informasjon

Og dette var sønnens svar:

- Mine øyne kan se veldig godt.

- De fleste mennesker virker til å måtte se lenge og hardt for å hente ut meningen i et bilde. Jeg kan "ta inn" et bilde på et øyeblikk.

- Hver dag kan jeg se mange ubetydelige detaljer. Jeg ser bort for å ikke bli overveldet av den store mengde av slike små biter av informasjon.

- Jeg ser på ting som en lærer eller en annen person ber meg om å se på. Dette hjelper meg til å konsentrere meg om hva jeg bør fokusere på.

- Jeg kan søke etter lærerens stemme for å prøve å fokusere. 

- Jeg lærer best av å sitte side-ved-side med læreren. Når jeg sitter ved siden av læreren hjelper det meg til å fokusere på lærerens stemme i steden for visuelle distraksjoner.

- Jeg får med meg veldig mange lyder også. Jeg er nødt til å fjerne en del stimuli for å klare å svare på spørsmål eller krav fra andre mennesker.

- Jeg blir trist når andre tror at jeg ikke liker dem. 

- Jeg er glad i mennesker.

 


Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Verden er alt for intens

Det å ha autisme er på mange måter en annen måte å bruke hjernen på, hvor verden ofte blir for "intens." Derfor har forskere begynt å bruke en ny modell for å forstå autismespektertilstander, hvor et viktig begrep er intense world theory, eller "verden er alt for intens"-teorien om mennesker med autisme.

Videoen over er derfor et godt eksempel på dette. Framover kommer jeg til å skrive mye om autisme i denne bloggen.

Hva mener du? Kjenner du deg igjen i at mennesker med autisme opplever verden på en for intens måte?

#autisme #Asperger #kommunikasjon #annerledes