hits

ADHD

Håper at denne studien skal være med på å fjerne noen fordommer mot ADHD

Mange vil ha det til at ADHD bare er en merkelapp på dårlig oppførsel, gjerne underforstått at det er snakk om vanskelige barn, eller et resultat av sviktende oppdragelse. En ny studie viser markante forskjeller i hjernen til personen med ADHD sammenlignet med personer uten diagnosen. Forskerne håper at den skal bidra til å fjerne slike fordommer om ADHD.

Den nye studien er omtalt av forskning.no. Den ble nylig publisert i et av verdens mest anerkjente forskningstidsskrifter: The Lancet.

 


Licensed from: ratch / yayimages.com


 

- En hjernelidelse

Forskning.no skriver:

- I alt 1713 personer med og 1529 personer uten ADHD er undersøkt, noe som gjør dette til den største undersøkelsen i sitt slag. Personene kommer fra ni forskjellige land og er i alderen 4 til 63 år.

Altså er det snakk om en veldig stor studie, og fordelen med slike studier er at det er svært lite sannsynlig at funnene er er resultat av tilfeldigheter. En av forskerne bak studien forteller:

- Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse.

 

En utviklingsmessig forsinkelse

Det er spesielt interessant at forskjellene i hjernen var størst blant barn. Forskning.no skriver: "Ettersom ulikhetene i hjernestørrelse var tydeligere hos barn enn hos voksne, mener forskerne at det dreier seg om forsinket utvikling i hjernen til personene med ADHD."

ADHD-eksperten Russell Barkley vektlegger veldig sterkt at ADHD er en forsinkelse i normalutvikling, noe som han får støtte for i denne studien. På hjelptilhjelp.no står det mye mer om hva han forteller om ADHD-diagnosen. Barkley forteller blant annet: 

- ADHD er ingen sykdom, men en utviklingsmessig funksjonshemming, kjennetegnet ved atferd som avviker fra det som er normalt for alderen. Dette avviket er ikke absolutt i den forstand at barn med ADHD er kvalitativt annerledes fra andre barn, men snarere er det et kvantitativt avvik; altså en gradsforskjell.

 

Eksekutive vansker

ADHD er i veldig stor grad en forstyrrelse som rammer de eksekutive funksjonene i hjernen, altså styringsfunksjonene: Det som skal til for at vi kan planlegge og styre vår egen atferd, tanker og følelser.

Det er synd når personer med ADHD ikke blir tatt på alvor, men studier som denne kan forhåpentligvis bidra til en bedre forståelse. 

Vil du lese mer om ADHD? Jeg anbefaler deg å lese om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer. Jeg vil også anbefale boken

"ADHD. Ustoppelig energi"

I den forteller Magnus J. Krogh som selv har ADHD om livet med denne diagnosen; om både de positive sidene og om skyggesidene ved tilstanden.

#adhd #hjernen #fordommer #stigma #atferd #skole #barnehage #forskning

- Folk tror de vet hva ADHD er, men de gjør ikke det

Jeg misunner de som lever i en strukturert verden. De som bare har én radiostasjon i hodet, de som kan fokusere på én ting. Det skjer så mye annet i hodet mitt, det føles som jeg har 5000 radiostasjoner i hodet samtidig.

Dette forteller Cecilie, som har ADHD. Saken er publisert på Osloskolen sine nettsider. Det kommer fram noen helt sentrale poenger i saken.  

 


Bilde: Dreamstime

 

Misforstått som dum og lat

På barneskolen ble hun oppfattet som dum - men det var hun ikke.

- Hun ble oppfattet som lat, som om hun ikke brydde seg, som om hun var et annet sted.

Dette var langt ifra sannheten, som var at hun virkelig gjorde så godt hun kunne, og brukte mye mer krefter og energi på skolen enn det som virket som ved første øyekast.

- Første gang Cecilie mistenkte at hun hadde ADHD var i 7.klasse, etter en naturfagsprøve. Hun forstod oppbyggingen, men klarte ikke å sette ord på det. Tankene klarte ikke å skape en logisk forklaring på arket slik at andre kunne lese det.

Dette er en vanlig opplevelse blant mennesker med ADHD: nemlig at det ikke er kunnskapen det står på, men muligheten til å bruke denne på en effektiv, ryddig og strukturert måte. 

 

En annen måte å lære på

Cecilie gir en veldig interessant betraktning av hvordan man lærer - og ikke lærer - når man har ADHD. Hun forteller: 

- Fag som matte og naturfag er mye vanskeligere enn andre fag. Jeg tror det har noe med struktur å gjøre, måten det er bygd opp på. Også begynner det i en ende og slutter i den andre enden. Jeg føler nesten at jeg er selvlært sånn som undervisningen er nå, jeg kunne like gjerne droppet å gå i timene. I andre fag, som norsk og samfunnsfag er det enklere å få forståelse for temaet. Det er en annen måte å lære på.

Hun forteller om hvor vanskelig det er å konsentrere seg når det er rolig omkring. Det er mye lettere når det er konstant bevegelse og lyd omkring henne, forteller hun:

- Selv om lærere vet at jeg har det, så klarer mange likevel ikke å forstå det. De tror det handler om hyperaktivitet, men jeg er ikke hyperaktiv så det synes, jeg er hyperaktiv i hodet». Det er kanskje ikke så lett for mennesker å forstå eller tro på det vi ikke ser?

 

- De fleste lærere forstår ikke ADHD

Hun mener at de fleste lærere ikke forstår ADHD. At selv om de vet hva det innebærer så klarer de ikke tilrettelegge undervisningen for henne. Hun etterlyser at lærere faktisk kan FORSTÅ mer om ADHD.

- For et menneske som har 5000 radiostasjoner i hodet og ikke finner struktur i rotet er det viktig å hjelpe til å finne struktur, fjerne noe av rotet, bygge mestringsfølelse. Som med Cecilie, som for de fleste, er det vanskeligste ofte å komme i gang. Hvor skal man starte?

En av oppfordringene er følgende: 

- Jeg vil at læreren setter seg ned med meg. Prater, kartlegger problemene. Kanskje lager et tankekart, hjelper meg med struktur på oppgaven, finne en rød tråd. Rett og slett hjelper meg i gang.

Vil du lese mer om ADHD? Jeg anbefaler deg å lese om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer

Hva mener du? Forstår lærere i den norske skolen egentlig hva ADHD innebærer, og hvordan man kan hjelpe elevene?

#adhd #hyperaktiv #konsentrasjonsvansker #skole #tilrettelegging #lærevansker

Dette visste du ikke om ADHD

...eller om du visste det, så er du antakelig fortvilet over at det er så få andre som har forstått det! Saken er nemlig den at barn og voksne med ADHD ikke bare har konsentrasjonsvansker. De har også det motsatte: evne til å være hyperfokusert.

Når vi ikke har fleksiblitet til å godta "annerledeshet" kan til og med hyperfokuseringen stemples som en svakhet! I dette innlegget skriver jeg om hvordan hyperfokuseringen kan være en ressurs og drivkraft for både barn, unge og voksne med ADHD.

 

Hyperfokusering er nøkkelen til den perfekte ADHD-jobben

Har du forvillet deg inn i en jobb du ikke kan fordra? Arbeidsvegring er et vanlig problem for mennesker med ADHD, og det å ha en jobb som "passer" er utrolig viktig for deg med ADHD.

Dette skriver Zoë Kessler i sin blogg. Mye av denne artikkelen er inspirert av det blogginnlegget. Hun skriver videre:

- Hyperfokusering kan være en nøkkel til å finne et yrke du er lidenskapelig interessert i, som vil holde på interessen, og hvor du kan utmerke deg i.

Poenget er at mennesker med ADHD ikke bare har konsentrasjonsvansker - de har også det motsatte: en utrolig evne til å være hyperkonsentrert om noe - dersom motivasjonen/interessen er til stede.

Dette trekket er noe av det mest besnærende med ADHD, og bidrar til at mange barn (og voksne) med ADHD blir misforstått, selv av sine nærmeste. De kan vise en utmerket evne til å holde fokus og være konsentrerte, men kan andre ganger være så ukonsentrerte og distraherbare at det blir et alvorlig handicap.

Forklaringen på dette er forholdsvis enkel, og den handler om motivasjon/interesse. Sagt med andre ord: Mens personer uten konsentrasjonsvansker kan klare å gjøre "kjedelige" oppgaver, er dette bortimot umulig for personer med ADHD. Derimot er det knapt noen grense for hva personer med ADHD kan få gjort, bare de har interessen for det!

 


Licensed from: adam121 / yayimages.com

 

Kunstneriske og kreative jobber

Zoë Kessler forteller om hvordan hun gjorde seg slike erkjennelser:

- I min bedrift, Dianas Drum, spesialiserte jeg meg etter hvert på å arbeide med eldre med demens, Alzheimers, og afasi som var under langtids omsorg... Under intens observasjon (med andre ord: hyperfokusering) kom jeg til en dyp forståelse av symptomene, atferden og opplevelsen til de som levde med demens og Alzheimers. 

- Jeg hadde ingen formell opplæring i alderspsykiatri, men mine observasjoner og konklusjoner ble bekreftet da jeg fikk inn fagfolk som vurderte pasientene... Jeg ble sjokkert over hvor nøyaktige mine tolkninger hadde vært, og hvordan jeg ved bare å se og lytte utviklet en inngående kjennskap til disse degenerative sykdommene.

Selv om dette bare er enkeltstående eksempler, mener Zoë Kessler at denne erfaringen sier noe generelt om det å ha ADHD. Evnen til å hyperfokusere og til å "gå sine egne veier", gjør at mange med ADHD kan ha spesielle evner innenfor kunst eller kreative yrker. Hun skriver videre:

- Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg vil gjette at de fleste yrker innenfor kunst drar nytte av en sunn dose av hyperfokusering. Da jeg skrev min første bok (20 år siden, lenge før min ADHD diagnose), var jeg lykkelig hyperfokusert gjennom hele arbeidet med å skrive manuskriptet. Fjorten-timers økter gikk, og jeg mislikte selv det å ta pauser for å få meg noe å spise. Jeg tror ikke jeg kunne ha skrevet boken uten ADHD-velsignelsen av mitt intense hyperfokus.

 

Paradokset ADHD: Både en lærevanske og en lærefordel

Hun skriver også at hyperfokuseringen har sin bakside:

- På motsatt side, kan nivået av distraksjon og manglende fokus som du opplever i din nåværende jobb være en indikator på at det er en dårlig "match" mellom deg og jobben din.

Det er jo nemlig slik at personer med ADHD i stor grad utmerker seg ved mangelfull konsentrasjon, at de er glemsomme, rotete, vimsete, og ikke får gjort oppgaver i tide. Dessuten kan de bli slitne av hele tiden å skulle ta seg sammen. Paradokset er at når de blir satt i en situasjon hvor de er lidenskapelig interesserte, vil det være det stikk motsatte av konsentrasjonsvansker som kommer til syne.

Det er viktig å kjenne til at ADHD er en kronisk tilstand, og at det ikke bare er å "ta seg sammen" og så vil konsentrasjonsvanskene forsvinne. Utfordringen ligger derfor i å finne arbeidsoppgaver til både barn og voksne med ADHD som virkelig motiverer!

Torill Fjæran Granum, leder av SPISS forlag, skrev nylig at vi må slutte å bruke begreper som lærevansker - og heller snakke om læreforskjeller! Dette er ikke minst tilfelle ved ADHD. Dette er nemlig ikke bare en lærevanske, det kan også være en lærefordel - men isåfall må man våge å la disse barna/ungdommene/voksne få anledning til å få utdype en særinteresse - og å bruke denne som inngangsport både til læring og til fungering i arbeidslivet!

Da vil vi fort oppdage at ADHD vel så mye som en funksjonshemming, kan være en ressurs!

 

Tips for å finne riktig jobb for deg med ADHD

Zoë Kessler sine råd for deg som har ADHD og som er ute etter å finne drømmejobben, er at du stiller deg selv følgende spørsmål:

  1. Når har jeg i det siste befunnet meg i dyp tilstand av konsentrasjon?
  2. Hvilke hobbyer eller sysler finner jeg det nesten umulig å rive meg bort fra?
  3. Hvilke ferdigheter har jeg som jeg har lært på egen hånd, bare fordi jeg var interessert?
  4. Hvilke temaer kan jeg ikke få lest nok om?
  5. Hvilke samtaler skiller seg ut for meg som svært engasjerende?

Svarene på disse spørsmålene kan peke deg i retning for å søke etter et yrke som du naturligvis trukket til, og at du vil være utmerket god på.

 

Tips for deg som skal gi opplæring til barn med ADHD

På den annen side kan de samme spørsmålene benyttes overfor deg som er forelder eller lærer til et barn som har ADHD.

  1. Når har barnet i det siste befunnet seg i en dyp tilstand av konsentrasjon?
  2. Hvilke hobbyer eller sysler finner barnet det nesten umulig å rive seg bort fra?
  3. Hvilke ferdigheter har barnet som det har lært på egen hånd, bare fordi det var interessert?
  4. Hvilke temaer kan barnet ikke få lest nok om?
  5. Hvilke samtaler skiller seg ut for barnet som svært engasjerende?

Svarene på disse spørsmålene kan peke deg i retning for hvilke elementer du gjør lurt i å ta i bruk i opplæringen av dette barnet, og som kan få fram det beste hos barnet.

 

Å presse de inn i samme spor som alle andre

Spørsmålet blir om vi er villige til å ha et perspektiv på ADHD som både anerkjenner at det medfører en betydelig funksjonshemming i form av konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet, og at vi samtidig erkjenner at de samme egenskapene kan være en styrke - i optimale situasjoner. 

Vi får store utfordringer om vi tviholder på at disse barna/ungdommene/voksne må presses inn i samme sporet som andre: med pliktoppfyllende læring av det som andre bestemmer at de skal interessere seg for. Slike situasjoner blir det tidsnok mange nok av i løpet av hverdagen, og nederlagene lar ikke vente på seg for de med ADHD.

Min oppfordring er derfor at vi (familie, venner, lærere, arbeidsgivere), så sant det er mulig, lar personen få gjøre oppgaver som vekker en særlig motivasjon/interesse - selv om det kanskje ikke var 100% etter boken!

 

#adhd #hjernen #konsentrasjonsvansker #lærevansker #annerledes #skole #barnehage #hyperfokusering