hits

Her har de nesten løst problemet med rusmisbruk blant ungdom

Island har funnet ut hvordan man kan stoppe rusmisbruk blant ungdom, men resten av verden vil ikke lytte.

Dette kommer fram i en artikkel på Mosaic Science. Poengene i artikkelen er veldig interessante, og her får du en oppsummering av dem.

 

Reykjavik, Iceland
Licensed from: U. Gernhoefer / yayimages.com

 

En storstilt utbygging av aktivitetstilbud til barn og unge

En av dem som de intervjuer er Gudberg Jónsson som er en islandsk psykolog, og Harvey Milkman som er en amerikansk professor som foreleser på deltid i Reykjavik. Jónsson forteller:

- For 20 år siden var islandsk ungdom blant de som drakk mest og heftigst i Europa.

- Du kunne ikke gå i gatene av Reykjavik en fredags kveld uten at det føltes utrygt, legger Milkman til. Horder av tenåringer var svært beruset.

Men det har skjedd mye siden den gang, og i artikkelen framheves en omfattende satsning som har pågått på den lille øystaten; som blant annet har inkludert en storstilt utbygging av aktivitetstilbud til barn og unge. 

 

Formidabel nedgang i rusbruk blant ungdom

Og dette har hatt sin effekt. I artikkelen skriver de:

- Idag ligger islandsk ungdom helt på topp når det gjelder rusfrihet sammenlignet med ungdommer i andre europeiske land. Prosenten av 15- og 16-åringer som har vært beruset i løpet av siste måned har gått ned fra 42% i 1998 til 5% i 2016. Prosenten av de som har brukt cannabis har falt fra 17 til 7%, og antall som røyker sigaretter daglig har falt fra 23 til kun 3%.

Dette er en formidabel forbedring. Professor Harvey Milkman mener at dersom "den islandske modellen" hadde blitt tatt i bruk i andre land, ville det kommet til nytte for millioner av barn, med både psykiske og fysiske gevinster.

 

Et atferdsmessig perspektiv på avhengighet

Harvey Milkman forteller om egen forskning på rusmisbruk. Han sier at det å starte med rusmidler blant annet handler om tilgjengelighet, risikosøking, fremmedgjøring, og depresjon - men at det store spørsmålet er hvorfor noen fortsetter med å ruse seg.

Et viktig poeng er at mennesker kan bli avhengige av endringer i hjernens kjemi, noe som kan oppnås på utallige måter. Dermed er rusmidler bare noe av det som mennesker kan bli avhengige av.

- Mennesker kan bli avhengige av drikke, biler, penger, sex, kalorier, kokain - hva som helst! Idéen om et atferdsmessig perspektiv på avhengighet ble vårt varemerke, forteller Milkman.

 Med utgangspunkt i en slik forståelse av rusmisbruk, kom idéen:

- Hvorfor ikke lage en sosial bevegelse omkring naturlige følelsesmessige "topper"; omkring å få mennesker til å bli "høye" på sin egen hjernekjemi ... uten den ødeleggende effekter av rusmidler?

 

Gav alternativer til rus og kriminalitet

Allerede på 1990-tallet hadde Milkman prøvd ut slikt arbeid i USA, knyttet til å tilby ungdom naturlige opplevelse av å bli "høy" uten å måtte ty til narkotika eller kriminalitet. Her ble ungdommer fra 14 årsalderen henvist fra lærere og andre bekymrede voksne, selv om de ikke selv mente å ha noen problemer. Milkman forteller:

- Vi sa ikke til dem at du kommer her for å få behandling. Vi sa: Vi vil lære deg hva som helst som du ønsker å lære: musikk, dans, hip hop, kunst, kampsport.

Idéen var at disse kursene skulle fremme endringer i hjernekjemien til ungdommene, og å gi dem det de trengte for å mestre livet: Noen av ungdommene trengte aktiviteter som hjalp dem å dempe angsten, mens andre trengte aktiviteter som gav dem et kick.

Samtidig fikk ungdommene hjelp til livsmestring, med fokus på hvordan de tenkte om seg selv og livet, og hvordan de samhandlet med andre mennesker.

 

Fra behandling til forebygging

Disse prinsippene ble brukt på Island på 1990-tallet i forbindelse med opprettingen av et behandlingssenter for ungdom med rusproblemer, hvor Harvey Milkman var konsulent, og hvor også psykolog Gudberg Jónsson tidlig fikk en sentral rolle.

Men en ung islandsk forsker, Inga Dóra Sigfúsdóttir, ønsket å teste ut om de samme prinsippene kunne brukes også i et forebyggende program.

Idéen var å lage et program som gav barn og unge sunne alternativer til rusmidler - ikke som behandling for barn med etablerte problemer - men for å hindre barna i å begynne å drikke eller bruke narkotika.

 

Alarmerende funn og programmet som ikke fungerte

Deres undersøkelser på 1990-tallet viste alarmerende funn: En høy andel av ungdom som drakk og brukte narkotika.

Men undersøkelsen gav etter hvert også andre nyanser: De fant at det var noen veldig tydelige forskjeller mellom ungdom som ruset seg og de som ikke gjorde det. Viktige beskyttende faktorer var deltaking på organiserte aktiviteter tre ganger eller mer i uken (primært sport), total tid brukt med foreldre i løpet av uken, å føle seg ivaretatt på skolen, og å ikke være ute sent på kveld.

På dette tidspunktet var mange rusforebyggingsprogrammer prøvd ut i USA, hovedsaklig programmer som informerte om negative virkninger ved rusbruk - men disse fungerte dårlig.

 

En svært ambisiøs og helhetlig innsats

Derfor ble det nå besluttet at de måtte gjøre noe nytt - og en storstilt innsats var i gang. Her er noen viktige elementer i hva som ble gjort:

 1. Nye lover

  Lovene ble endret. Det ble gjort ulovlig å kjøpe sigaretter under 18 år, og å kjøpe alkohol under 20 år. Alkohol og tobakksreklame ble ulovlig. Det ble til og med vedtatt en lov som forbød barn i alderen 13 til 16 å være utendørs etter klokka 22 på vinteren og etter midnatt på sommeren.

 2. Involvering av foreldre

  Det ble gjort et omfattende arbeid rettet imot foreldre, blant annet med mulighet for å signere en avtale som foreldrene skulle følge, som blant annet inkluderte å ikke la barna ha lov til å ha fester uten tilsyn, og å ikke kjøpe alkohol til mindreårige. Slike avtaler var viktige i forhold til å ta livet av et vanlig argument fra unge som vil ruse seg: "Jammen, alle andre får jo lov."

 3. Enorm satsning på organisert idrett og kultur

  Ikke minst ble det også gitt økte bevilgninger til organisert idrett, musikk, kunst, dans, og andre klubber for å gi barn alternative måter å bli del av en gruppe, og å føle seg vel, enn ved å bruke alkohol og narkotika. Det gis blant annet et "Fritidskort" til familier med barn - ett kort per barn - som inkluderer en stor sum penger årlig som kun kan brukes på fritidsaktiviteter.

 4. Årlige undersøkelser

  Og til sist: undersøkelsene har fortsatt. Årlig svarer nesten alle barn i Island på disse, noe som gjør at man stadig har oppdatert informasjon om situasjonen.

 

Mange positive virkninger 

Foruten å ha redusert rusbruken blant ungdom betraktelig, har det også vært andre positive virkninger av denne innsatsen. 

Dobbelt så mange ungdommer rapporterer at de ofte eller daglig bruker tid med foreldre på ukedager. Og andelen unge som deltar på organisert aktivitet tre eller fire ganger i uken har økt fra 24 til 42 prosent. 

Álfgeir Kristjánsson forteller:

- Beskyttende faktorer har økt, risikofaktorer har redusert, og rusbruken har gått ned - og dette har vært mer konsistent på Island enn i noe annet europeisk land.

Selv om det kan være vanskelig å bevise at disse virkningene kommer av programmet, er det likevel mye som tyder på dette.

Og selv om det kan være vanskelig for andre land å gjøre akkurat det samme som på Island, så spør likevel artikkelforfatteren:

- Vil ingen andre land komme fram til at fordelene (ved å gjøre som Island) er verdt kostnadene?

 

Vil du lese mer?

Her er mer informasjon:

Kan også anbefale boken "Craving for Ecstacy and natural highs" av Harvey Milkman

Affiliateannonse

 

Kilder

Dette innlegget er opprinnelig skrevet for Hjelptilhjelp.no - men gjengitt på denne bloggen.

Innlegget bygger på følgende artikkel:

 

#rus #alkohol #rusfeltet #cannabis #marijuana #narkotika #ungdom #psykisk #psykologi #avhengighet #rusavhengighet #island

35 kommentarer

Siden dette innebærer at myndighetene faktisk investerer i disse ungdommene, i stedet for å legge alt ansvaret på alle mulig andre er dette selvfølgelig uinteressant...

drakk og brukte narkotika?

drakk og brukte narkotika?

Ja må være greitt å ha kontroll over et lite samfunn som reykjavik,der alle kjenner alle.

Trussel om bank,er vel beste medisin på slike gudsforlatte steder.

Nedgang i overdoser og kriminalitet i stater som har legalisert marihuana,er ikke populært å skrive om i Norsk media.

I et lite land som Norge,trenger politiet alle kriminelle de kan få tak i.

Du må huske alle de nye ansatte i politiet som ønsker å fylle dagene med noe,og da må vi fortsette å skape kriminelle.

Prøv å lukk øynene for det som skjer i andre land,og tenk at norge er en egen liten planet i verdensrommet.Det hjelper.

Vi skal ikke gjøre det lettere for folk å ruse seg,vi skal gjøre det verre.Straff og bøter er ofte det som skal til for å knekke mannen i gata med sitt elendige behov for rus.

Nå må man ikke være naiv. Hvorfor skulle resten av verden lytte når rusproblemer genererer så mye profitt? I et kapitalistisk verdenssamfunn hvor grådighetskulturen regjerer skaper denne problemstillingen jobber til politi, psykologer, pedagoger, barnevern og fengselsbetjenter, for ikke å nevne advokater, dommere og private utbyggere som tjener grovt jo flere ungdommer som blir satt bak lås og slå. Vårt samfunn er pill råttent, men narkotika og rus er bare en liten del av problemet.

Frp vil heller ha salg av alkohol på bensinstasjoner.

Veldig smart.

Et dyr som ikke blir brukt råtner, aktivitet er viktig!

Så enig med Tommy, grådighetskulturen har overtatt alt,

ingen bryr seg om syke, narkomane eller eldre. Våre minste-

pensjonister er UNDER sperregrensen til EU. DETTE er Norge,

de BRYR seg ikke, nei de gir seg selv ENDA mer penger, som

de har stjålet fra folk som har jobbet hardt hele livet.

Islands-ideen er veldig bra, men kommer aldri på tale i lille

ProvinsNorge. DE HAR IKKE RÅD !! Se på stakkars folk som

får kreft, medisinene er for DYRE ! Men Breivik har

treningsapparater. Norge er et stort eksempel på hvordan

grådigheten ødelegger alt som er bra og humant.

Island har heller ikke tusenvis av øst-europeere og nord-afrikanere som vil bli rike i en fei ved å selge dop i bak-gatene. Island har rett å slett ikke importert våre problemer.

Dette har jeg også sagt i flere år etter å ha observert barn og unge, både i skole, fritidstilbud, fengsler og ikke minst de som faller utenfor og lever i halvkriminelle parallelle miljøer.

Man driver ikke med kriminalitet eller rus fordi man ser det som den beste karrierevei. Man gjør det fordi man har GITT OPP å ha noen målsetninger, og søker andre måter å få en godfølelse på.

Ved å gi unge noe å engasjere seg i, nærmest uansett hva, er det med på å begrense motivasjonen til å "skli ut".

Fritidskortet var en god ide, for det gir ulike aktører motivasjon til å kjempe for et attraktivt tilbud også for dem som ikke trives med standardaktivitetene, og som potensielt har dårlig råd. ("Oslo bungee club"? Rollespill? Legalisert form for poker?). Men dette vil selvfølgelig kreve satsning på fritidstilbudet, både i tildelinger og kontroll. Man vil høyst sannsynlig spare det inn igjen på andre områder, men det er alltid vanskelig å forsvare økte utgifter med diffuse besparelser på andre budsjetter. Det hadde vært gøy med noen politikere som tør å satse.

Det Island har fått til er flott. Jeg er ikke lenger ung og fremmadstormende. Jeg har levd det livet de unge uvitende drittungene på 13 og oppover i Norge tror er tøft og kjemper så hardt for. Ja til legalisert dop. Jeg har kontroll. Det er jo bare gøy. Vi må få lov til å ha det gøy som ung. Dette er tanker Dere blir syke og angsfylte av. Dere er jo smarte. Dere gjenkjenner falske telefoner fra "Microsoft kundesenter" umiddelbart, Hvorfor skjønner Dere ikke faren med dop.

Tror som Kyrre over her. I tillegg tenker jeg at like mye som rene tiltak handler det om at noen bryr seg. Noen ser. Noen TRENGER deg. Du er viktig. Og har en mening. I Norge er du bare en sau i flokken med 13år masseproduksjon av generell tøys når du fyller 18.. og etter det er det hver mann for seg selv.

"Jeg er ikke lenger ung og fremmadstormende" siar Atle.

Hør hva folk forteller.Hør alle løgnene de spyr ut av seg.

Tenker på alle de som har fått rusproblemer pg.av vårt overbeskyttende dobbeltmoralske overvåkings samfunn.

Tenker på alle som har havnet på skråplanet etter møte med politi og helsevesen.Tenker på hvordan mennesker bruker sin tid her på jorden til å løpe etter hverandre og mobbe,straffe,bøtelegge i lovens navn.Det begynner på skolen og man ser hvordan hele samfunnet blir formet ut av skolegårds mentaliteten.Tanken på flukt fra denne virkeligheten er virkelig,og ekte.

Island som tilsammen folketallmessig er på størrelse med Bergen og hvor unger flest har foreldre som bryr seg og det knappt finnes hverken organisert kriminalitet eller fattigdom etc så har jo denne metoden alle forutsettinger for å lykkes.

På en mye større skala på steder med en helt annen virkelighet enn Island så er det ikke i nærheten like enkelt. Kan annbefale en podcast med en tidligere "Undercover" politimann som jobbet inn mot narkotikamiljøet i England. Han har gjort seg opp noen meninger gjennom sine mange år med å gå under huden på englands tøffe narkotika miljøer om hva han tror er eneste løsning. Og kanskje ikke overraskende så er det legaliser å reguler.

Link til podcast på Youtube her: https://m.youtube.com/watch?v=db5xA9R1syg

Tror nok dette er litt 2 delt.Som andre poengterer,island er et øysamfunn langt ute i gokk.

Alle kjenner alle.Er langt lettere å deale i storbyene,enn et sted hvor en ny person uansett etnisitet,vil stikke seg ut.

Og hva alko rus anngår,har jo og det litt med øysamfunn og gjøre.

Dette var jo og et problem veldig lenge på sørlandet.I helgene drakk ungdom seg full og kappkjørte.

Og basert på hva jeg har hørt,er det et problem flere andre steder i landet og.

Idrett kan nok redde noen,men søket etter spenning ligger sterkere i noen. Rastløshet er jo og ofte en årsak til fyll og dop. Man kjeder seg og ønsker at noe skal skje,så man kan føle at man lever,og ikke bare eksisterer.

I bydel Alna i Osloer andel røykere 3%, og andel som har brukt hasj siste året er 7%. Man trenger ikke reise helt til Island for å finne samme resultater. Spørsmålet om alkohol er litt ulike. Men Alna ligger lavt der også. Kilde. Ung i Oslo. Nova

Å bruke Island som rettesnor blir helt irrelevant i forhold til de fleste andre land. Alle vet at kampen mot narko er tapt for lengst, og siden vi ønsker at all handel skal forestås av de kriminelle, er det lite håp om løsning.

Scott Johansen

Scott Johansen

Som Tommy så treffende skriver så genererer rusproblemer titusenvis av offentlige arb.plasser i et Norge med få private arbeidsplasser(uten offentlig subsidiering). Barnevern og rusomsorg er blitt en storstilt statsfinansiert industri for å holde mennesker med en utdannelse det ikke er etterspørsel etter i arbeid. Bare barnevernet vil i år få over 21 milliarder over statsbudsjettet, hvor mye av disse pengene går til private omsorgstilbydere som gjerne er registrert i skatteparadis. Alt handler om å bruke barn og rusmisbrukere som produksjonsmidler for å sysselsette mennesker i en kynisk industri for å opprettholde sysselsettingen. Er det rart at det har vært demonstrert mot det norske barnevernet i over 60 byer i 20 land på tre kontinenter ?

Dette er en formidabel forbedring. Professor Harvey Milkman mener at dersom "den islandske modellen" hadde blitt tatt i bruk i andre land, ville det kommet til nytte for millioner av barn, med både psykiske og fysiske gevinster.

Dette må da også være en økonomisk fordel for landet, da bety vil bli mindre kriminalitet mindre alkoholrelaterte skader, mindre vold i gatene osv. Ser bare fordeler med dette og ungdommene får også en helsegevinst av dette.

Jau, men det me lyt vêre visse på er at det er dei to fyrste handlingane som hev sytt for dei gode verknadane. Dei to siste kan vêre gilde nok, men som alle i verdas beste land veit er det berre med nytt or pisk at resultata kjem. Det er detta me au lyt lêra or, høgare aldersgrensar og portforbod (og aller helst totalforbod), og strengare meir regelbundne foreldre i godt samarbeid med nyfikne grannekjerringar er nett kva me treng hjå oss au, sann. Hjå oss kan au kyrkja og bedehusa gjenga inn med peikjefingjen sin for å stø upp, for ikkje å snakka um dei restriksjonane som sjølvaste bornevernet kan gje med trugsmål um umsorgsovertakjing andsynes dei foreldra som ikkje skriv på slike rusfrimeldingar som verte umtala. Eg lyt difor setje spørjeteikn åt patriotismen hjå denna Skutt Johansson som uttalar seg so omsynslaust krast um det gilde og sæle norske bornevernet si verksemd. Her lyt det verte naudsynt med Statleg omatteskuling, sann. Jau!

Dette var fantastisk å lese. Men redd det blir vanskelig å gjennomføre i Norge, rett og slett fordi det inkluderer foreldre, og de har ikke tid. Dessuten inkluderte det er forbud mot at unge skulle være ute etter kl det og det, det vil aldri fungere i Norge det heller, av samme årsak, nemlig at det vil måtte inkludere foreldrene. Og de, de har ikke tid. De skal trene og gjøre karriere.

Men jeg håper andre land vil ta dette til seg, og bruke denne modellen slik at noen unge kan bli reddet, det fortjener de nemlig, fordi de ikke ba om å bli født.

Jeg var der forrige uke, å jeg vokste opp der.. du må lete dagevis for å få tak i hasj, pga av det er så mye fersk marijuana der alt alt du kjøpe er maks 7 fra innhøstet.. det er så mye gress der. Å det var det ikke for 10år siden hehe. Undgommen har lært å lyve tydeligvis.. å det er ikke lenge til de gjør som Uruguay. Iogm at de fleste i regjeringen også bruker marijuana

Med tanke på alt det største rusproblemet med Marijuana ER at politiet kommer å ødelegger rusen din, som kan føre til ekstrem angst å paranoid tankegang, så er det lett å forstå at å lovlig gjøre et ikke skadelig rusmiddel vil fjerne et problem som ikke trenger å være der, da potensialet for at set skal gjøre vondt bedre er så stor at man ikke kan tape på legaliseringen.. (sammenlignet med tobakk, alkohol, så er marihuana ikke skadelig men følg forskningen å la være å bruke det før hjernen er ferdig utviklet. I det minste hasj)

Jøsses. Så å investere i ungdommen, altså fremtiden... lønner seg?!?? Det er det alltid liten tvil om.

Ellers så skulle jeg ønske flere her inne holdt kjeft, og heller kom med noe fornuftig å ytre enn bare p#ss og m#kk.

Veldig bra og logisk tiltak, og dette er faktisk testet på rotter med samme suksess. Utdrag fra artikkel på NRK ytring

Fellesskap som motgift

Mange kjenner til eksperimenter hvor en rotte er alene i et bur med to flasker; en med rent vann og en iblandet narkotiske stoffer. Rotten ble hektet på dop-vannet, og fortsatte å drikke det til den døde. Morfinløsningen var så avhengighetsskapende at 9 av 10 rotter ville bruke det, og brukte det til de døde.

Men den kanadiske forskeren Bruce Alexander mente at resultatene fra dette eksperimentet ikke kunne generaliseres, ettersom rotten var alene og ikke hadde noe annet å gjøre enn å dope seg.

Han gjenskapte derfor eksperimentet, men la til en rottepark hvor flere rotter levde sammen. Alle rottene testet begge flaskene, men bare en liten del av dop-vannet ble drukket ? og ingen av rottene døde.

For rottene i eksperimentet var dopet altså ikke den eneste driveren i avhengighet. Det samme gjelder for oss mennesker. Pasienter på sykehus som får den medisinske formen for heroin over lengre tid kan bli avhengig. Basert på dagens teori om avhengighet burde disse menneskene stikke rett på gata og kjøpe seg heroin når de er hjemme igjen. Men de gjør ikke det. De drar hjem til livet sitt.

https://www.nrk.no/ytring/vi-burde-skamme-oss-1.13061043

Mea.

Ditt fellesskapsforakt får du nyte videre i din ensomhet.

For øvrig er disse eksperimentene utført i behaviorismens tid. Mennesket er ikke simpelt vanedyr som reagerer stimuli som de trodde da.

svein andersen

svein andersen

Aktiviser de unge så de ikke har tid til å tenke på hva gale vi kan gjøre idag. For rotløshet, inaktivitet, arbeidsledighet, lediggang er roten til at det kan gå så altfor gale for den enkelte.

Halvdan

Du må lese hva folk skriver før du svarer. Fellesskapsforrakt? Poenget er at folk som har et liv de trives med ikke trenger rus. Det samme for rottene i forsøket. Ensomhet og meningsløs tiværelse gjør follk og dyr mer tilbørlig for rusavhengihet.

Rottene ble ikke rusavhengi når de fikk være i fellesskap og samtidig kunne velge dop. De ville heller ha fellesskap og et interessant liv. Les artikkelen vi svarer på, samt artikkelen på ytring, men du er kanskje en forsvarer av dop og ensomhet?

Det er dessverre en del som ikke ser andre muligheter. De vet ikke bedre. Jeg har selv vært avhengi av Heroin, men bedre økonomi, adskillig flere muligheter til å gjøre andre og interesante ting, og erfaring med Heroinets skadevirkning på en selv, fasmilie og omgivelser endret dette. Jeg trenger ikke rus lenger.

Det er derfor fortvilende å se at samfunnet hensynsløst fronter det farligste rusmiddel av alle; Alkohol som en viktig del av vår kultur. Da jeg sluttet med Heroin ville alle gi meg alkohol. Selv min mor, og det gikk selvsagt galt. Jeg måtte derfor også avslutte fire år med alkoholmissbruk. Rus er Rus!

Det er mange som ikke skjønner dette. Folk forsvarer sitt eget alkoholbruk på akkurat samme måte som andre rusavhengi, og klarer du deg ikke uten det svært skadelige stoffet alkohol, så er du rusavhengi, om det så bare er hver helg...

Mea.

Jeg beklager hvis jeg ga deg feil inntrykk. Jeg er selvsagt glad på dine vegne at du har kommet ut av heroin-avhengigheten. Og jeg er enig, alkohol florerer overalt. Dog er jeg for at staten tar på seg regulering av narkotika, fordi det er et samfunnsproblem som ikke kommer til å forsvinne. Antageligvis er dette fremtiden, men alle vil først se og vurdere hvordan legaliseringen gjennom staten i Nederland i teori og praksis har effekter, eller ikke.

Takk for de Halvdan! Da er vi enige. Også når det gjelder statlig regulering, men da bare Cannabis. Måtte jeg velge mellom Cannabish og Alkohol er jeg ikke i tvil. Alkohol er svært skadelig for kropp og hjerne, er utagerende og får oss til å tøye grenser og også fullstendig miste kontrollen. Cannabish har helt motsatt effekt. Den er innadvendt, gjør en mer forsiktig og man ønsker bare fred og ro. Noen ganger savner jeg muligheten for en blås på kveldstid da jeg er rimelig hyperaktiv og har slitt med søvnproblemer hele mitt liv. Alternativet er sovetabletter som er adskillig farligere.. for meg. Jeg må derfor slite med det, men jeg er overlykkelig over å våkne uten abstinenser fra Heroin eller alkohol. Man blir nemlig ikke fyllesyk etter en tid med daglig alkoholinntak, man får abstinenser. Så får jeg heller slite litt med søvnen.

Generelt sett er jeg for avkriminalisering av Cannabish, noe som kanskje vil frigjøre 30% av fengselsplassene og frigi enorme ressurser som kan brukes på vanskeligere tilfeller. I tillegg er det rettferdig. Jeg tror vi snakker om hva introverte og ekstroverte mennesker foretrekker, selv om at dette kan veksle. Folk som er glad i fest og fyll kan også like Cannabish når de vil roe ned, og folk som liker å roe ned kan også like en fest en gang i blant, men jeg kjenner mange som foretrekker en blås fremfor alkohol.

Når det gjelder hardere drugs er jeg for nulltolleranse. Dette er så utrolig skadelig for en selv, familie, samfunn og omgivelser at man ikke kan bestemme selv. Jeg vet folk har smittet seg selv med HIV for å få kvote. Så desperat kan man bli. Seks måneders nedtrapping og intensiv behandling og oppfølging i mange år må til, og ikke som i dag hvor behandling og ettervern er så dårlig at man ser ut til å gå for gratis Heroin og gjøre disse stakkars menneskene til slaver på livstid. Det er lettere. 100% frihet må være målet.

Det er ikke sikkert vi er enige på alt, men narkotikapolitikken er sålangt misslykket og det må tenkes nytt. Jeg leste at kriminaliteten sank med 40% da Nederland legaliserte Cannabish, og ironisk nok må Norge leie et helt fengsel i Nederland for å få plass til alle disse farlige Cannabisbrukerne som fyller fengslene...

Men jeg skulle helst ønske at folk fant livene sine så interesante og utfordrende at ingen trengte rus. Dessverre synes samfunnet å gå i motsatt retning.

Hvorfor er det så viktig at mitt liv ødelegges og at ingen får vite om det?

Actis og Norsk Narkotika Politiforening prøver seg med statistikker som sier at bruk av tobakk og cannabis blant 15-16 åringer er halvert på to år. Når vi ser på alle tiltakene som Solberg regjeringen har innført så er det vel ikke mange som tør å svare sant på spørreundersøkelser lenger. Frykten for og miste muligheten til å ta førerkort på moped, bil, og retten til å å øvelseskjøre setter sine spor. Jeg har brukt cannabis mot PTSD i 28 år uten at det har gått ut over jobb eller andre ting. Det fikk meg også ut av en sterk alkoholavhengighet fra 16 års alderen til jeg var 36 år. Kun med egen hjelp. Jeg anser det for helt usannsynlig at jeg hadde levd i dag uten medisinsk cannabis. Se tre meningsmålinger om cannabis og gi din stemme. Se: https://social.i-say.com/polls

Skriv en ny kommentar