hits

Skolen må gi kunnskap om psykisk helse

Endelig snakker kunnskapsministeren om at skolen også må gi elevene verktøy for å håndtere livets utfordringer ? ikke bare kunnskap. Vi håper det vil vise seg i praksis!

Slik kommenterer Voksne for barn denne saken på sin Facebook-side. Bakgrunnen er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Fædrelandsvennen uttrykker bekymring over at så mange unge mennesker sliter psykisk. Nå vil han at skolen skal gi elevene bedre forutsetninger for livsmestring.

Jeg er helt enig med at tiden er moden for at psykisk helse blir tatt inn i skolens timeplan, og at barn og unge kan få kunnskap som vil være nyttig for bedre mestring av livene sine.

 

Pupils working together at desk in library
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Psykisk helse på timeplanen

Psykologforeningen skriver:

- «Skolen kan på systematisk måte gi ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i hva som påvirker psykisk helse». Slik signaliserer kunnskapsministeren hva han vil med det nye livsmestringsfaget.

Kunnskapsministeren understreker at skolen ikke er psykolog eller helsepersonell, og at skolen ikke skal behandle psykiske lidelser.

- Men skolen kan på en systematisk måte gi ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i hva som påvirker psykisk helse, sier han til Fædrelandsvennen

Psykologforeningen poengterer at de selv har jobbet for å få inn psykisk helse på skolens timeplan, og dermed at de støtter opp under initiativet fra kunnskapsministeren.

 

Inn som tema i flere fag

I Fædrelandsvennen uttaler Røe Isaksen at «livsmestring» ikke er tenkt som et enkeltstående fag, men skal inn som et tema i flere fag.

- Å få livsmestring på plass i undervisningen er et viktig løft for skolen, mener han.

Statsråden sier han ikke vil bidra til å sykeliggjøre det han kaller normale menneskelige reaksjoner.

- Det skolen kan gjøre er å lære elevene hva en depresjon er, hva en spisevegring er, hva psykisk lidelse er. Alt vil ikke stå i læreplanen i detalj, men å samle kunnskap og verktøy for å håndtere dette, det kan skolen gjøre, sier skolestatsråden til Fædrelandsvennen.

For alle som er opptatt av temaet kan jeg anbefale boken Psykisk helse i skolen.

Affiliateannonse

#skole #psykiskhelse #psykisk #lærer #læring #barn #ungdom #angst #depresjon

Én kommentar

På samme måte som ADHD er en setning i læreplanen til lærerstudentene altså. Fordi det allerede er for mye som skal inn i tillegg til faktiske fag. Mer mat for sos'ene som kan knytte seg hardere til skolen. Og lettere for lærere å gi ansvaret videre til noen andre. Hvilket betyr flere stoler å falle imellom for de som prøver å få hjelp. Men sikkert bra for sysselsettinga. Særlig for kvinner.

Skriv en ny kommentar