hits

90.000 barn vokser opp med foreldre som ruser seg

Hvordan er det for barn å ha rusmisbrukende foreldre? Bare i Norge er det 90.000 barn som har minst en forelder som misbruker alkohol. Historiene er mange og sterke. Her kan du bli litt kjent med en av dem.

Les den sterke fortellingen og se videoen litt lenger nede.

 

The Sad Boy With Tears in Their Eyes on a Black Background
Licensed from: Victority / yayimages.com

 

Visste aldri hva som ventet meg når jeg kom hjem

I en video som er laget av Blå Kors Kompasset får vi møte en person som har vært i kontakt med Kompasset.

Han forteller om hvordan foreldrenes rusmisbruk preget barndommen. En morgen han skulle på skolen oppdaget han at begge foreldrene var svært beruset. Han forteller om dette:

- Resten av den dagen var en svart dag. For når de allerede var så fulle når jeg dro, og jeg måtte dra og være borte hele dagen, så ble dette det eneste jeg klarte å tenke på.

- Jeg klarte ikke å fokusere på skolen, og jeg ville ikke snakke med vennene mine hele den dagen. For jeg visste ikke hva som ventet meg når jeg kom hjem.

 

Vanlige reaksjoner

Når barn lever i en situasjon med alvorlig rusmisbruk hos foreldre vil man gjerne se tegn på mistrivsel hos barnet. Noen reagerer med konsentrasjonsvansker og atferdsproblemer, andre med nedstemthet og engstelse. 

Noen forsøker å skjule problemene for omverdenen, og en del av barna blir såkalt "flinke barn" som prøver alt for hardt å ikke være til belastning for andre mennesker.

Du kan lese mer om barn av rusmisbrukere i denne opplysende artikkelen.

 

Se videoen her

Video: Blå Kors Kompasset

 

 

En barndom preget av utrygghet

En barndom preget av rusmisbruket hos foreldrene gjorde hverdagen tung for personen som vi blir kjent med i videoen. Han forteller videre:

- Jeg følte vel ikke at min familie var annerledes da jeg vokste opp. For da var det så altoppslukende. Da levde jeg i en verden og var jo klar over at foreldrene mine drakk.

- Men det var akkurat som om jeg ikke registrerte det som et problem.

I voksen alder har han i større grad erkjent hvordan utrygghet har dominert livet, men da var først etter at han fikk kontakt med Kompasset at han knyttet denne utryggheten til det som skjedde i barndommen.

 

En tøff men velkommen opplevelse

Han forteller at det hadde stor betydning å få kontakt med fagpersonene i Kompasset:

- Jeg har merket at små ting jeg har fått muligheten til å snakke om med en person som forstår hva du sier og som forstår hvor du kommer fra, det har vært en veldig ny opplevelse. En tøff opplevelse, men en velkommen opplevelse.

- Det å se at andre sliter med det samme har gitt meg en slags selvtillit, og en slags vilje til å verne om meg selv, og at det nå skal handle om meg. Nå kan ikke jeg ta vare på mine foreldre lenger.

 

Vil du vite mer om Kompasset?

I videoen opplyses det om at det er minst 90.000 barn i Norge som vokser opp i en familie med alkoholproblemer.

De sier også:

- Blå Kors Kompasset hjelper deg videre. Tilbudet vi gir er gratis og uten henvisning

Jeg synes det er flott at vi har lavterskeltilbud som Kompasset, og tror at mange vil kunne ha nytte av nettopp et slikt tilbud. Det er ikke alltid det skal så veldig mye til for at nettopp du kan få det bedre.

#rus #foreldre #rusmisbruk #rusavhengighet #kompasset #alkohol

9 kommentarer

Uff det er så trist å lese om folk som har hatt en sånn barndom.og det er kjempe bra at noen snakker ut om det så andre kankje kan få en bedre forståelse for at dette er et problem mange barn og unge sliter med.

Judas Iscariot

Judas Iscariot

Det er tragisk at personer vokser opp i et konfliktfullt tilværelse.

Men mye av dette kan skyldes på den statlige manipulasjonen som er blitt utført mot landets befolkning (ref. Yuri Bezmenov).

Hvordan staten skaper "svake mennesker" via barnehage og skole, der man manipuleres og hjernevaskes at man ikke er noe.

Tillater import av kriminelle elementer som selger narko. Dette så vi i USA der media nesten drev med reklame kampanjer for forskjellige narkotiske stoffer.

Mye av planen er å skape en "nanny state".

Jeg ber deres sjekke foredrag av Yuri Bezmenov. Den forklarer det meste av dette.

Utrolig trist at så mange opplever dette. Også syns jeg det er mye fokus på den store rusen mens de som opplever alkoholisme i perioder eller slikt ikke får så mye "oppmerksomhet", det kan helt klart være vanskelig for disse personene også selv om der er gode dager og perioder. Tenker engstelsen er der hele tiden da også.

Finnes ingen unskyldning for foreldre som setter rus foran sine barn. De er søppel og det laveste av det lave.

Hvor er tallene hentet fra ? Hvis myndighetene vet 90 000 barn lever i rus hjem, hvorfor lever de barna der fortsatt ? Dette blir offentlig godkjent omsorgs svikt...

Lilly :

hvorfor kan enhver idiot sette barn til verden. er et mye bedre spørsmål å stille.

Hvor har du tallene fra? Uansett at alkohol er lovlig samtidig som guds plante er ulovlig (cannabiz) Det er det du spørre litt rundt om. Altså hvorfor det er slik. Eller kansje du kunne skrevet om alle foreldre som mister barna sine på grunn av økonomi, så blir barna deres gitt til folk med penger som i tilleg får en mill per barn dei tar i mot... Hvorfor får vi høre noe om disse barne kidnappere?

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, dessa tala e altfor små, det e sikkert ôg, det. Av di me har høyrt i fleire år at ein halv million norske born gruar seg til jul av di foreldrane drikk, tal som sjølvaste KrF ôg har sagt seg samde i. Og at det e fleire born enn det så slite med at foreldra drikk e sikkert ôg, det, av di nokre av dei kanskje gler seg te jul likavel. Nei, den einaste løysinga e at me tek borna frå dei foreldra så drikk, av omsyn te bornas beste, og lar klostrar og andre kristne organisasjonar så set totalfråhaldet høgt og tuktar dei så dei elska, oppseda dei istaden. Og te dei så trur dei har gode argumentar mot det, trumfar eg det med det beste argumentet så finst (sjøl om eg inkje eingong spelar kort og knapt veit kva ein trumf e): Tenk på borna!

Hei der.

Meget bra innlegg.

hilsen

Kai

Skriv en ny kommentar