hits

Har du alt for høye krav til deg selv?

Jaget etter å stadig å være flinkest, best, og penest er slitsom i lengen. Stiller du alt for høye krav til deg selv, fører det du til at du aldri føler deg "god nok." Ved å bli bevisst på grunnene bak perfeksjonismen kan det være lettere å myke opp de strenge kravene man har til seg selv. 

Skam er en viktig følelse som gjerne ligger under perfeksjonismen, noe som er godt belyst i boken Uro av Finn Skårderud. Han sier mye klokt om jaget etter å stadig skulle prestere, og hvordan skammen kan være grunnen til behovet for å være så utrolig "flink".

 

Tall casual man in jeans posing
Licensed from: stevanovicigor / yayimages.com


 

Å leve av andres bekreftelse

I boken Uro gir Skårderud en fin beskrivelse av det han kaller "de flinke barna." Dette er personer som han beskriver som overtilpassede, de strekker seg lenger enn det som godt er, framstår som flinke, dyktige, nesten perfekte - men på veien mister de seg selv, og under overflaten skjuler det seg et psykologisk drama.

Han forklarer at de flinke barnas stadige higen etter å prestere er en kompensajon for en mangelfull opplevelse av å være elsket, verdsatt og anerkjent. På en måte er de fastlåst i skammen over hvem de er, noe de hele tiden dekker over ved å stadig framstå som flinke.

- De flinke barna klarer alt. Og det er alt de klarer, skriver Skårderud om dette.

Å leve slik er strevsomt, men om man ikke føler man har noe alternativ, så er det ikke annet å gjøre enn å bare fortsette å prestere. Finn Skårderud trekker her opp linjene til personene i Franz Kafka sitt dystre univers. Flere av disse er slike overytere, som dekker over skammen ved å være flinke:

- De er besatt av perfeksjon, skriver Skårderud.

- Men hva er det perfekte verdt om det ikke kan bekreftes av de andre? Det kafkaske individ er altså ikke sikker på om det er til og er derfor henvist til en narsissistisk streben etter applaus. 

Med andre ord: jaget etter å være noe stort i andres øyne springer ofte ut av en opplevelse av å være veldig liten i egne øyne, og man blir avhengig av andres bekreftelse for å føle at man er noe.

 

Flukten fra følelsene

I boken Uro trekker Finn Skårderud fram to noveller som han ser på som høydepunktet i Kafka sitt samlede forfatterskap, nemlig "Den første sorgen" og "En sultekunstner."  I begge disse bøkene er det slike overytere som har hovedrollen. Begge vier livet sitt totalt til en bestemt form for prestasjon, og på denne måten lykkes de med å flykte fra det øvrige.

- De dreier seg begge om hvordan eksistensen henger i en tynn tråd. "En sultekunstner" kan også leses som et intenst konsentrat av anorektikerens psykologiske dramaer, mener Skårderud.

Kakfa sine fortellinger er dyster lesning, og det er ikke akkurat mestringshistorier vi får lese. Snarere tvert imot: personene bukker bokstavelig talt under; livet tar knekken på dem. Finn Skårderud uttrykker likevel at nettopp disse historie har noe å gi til mennesker med vanskelige liv. Han skriver:

- Forfatterens skikkelser tar på seg en skam og bærer den for oss. Kanskje han har reddet liv på den måten.

 

Å forholde seg til skammen

Strever du med noe av det samme som disse personene? Er livet ditt også en stadig kamp for å prestere bra i andres øyne? Er du perfeksjonistisk til alt du foretar deg, og føler at verden raser sammen når du ikke får ting til?

Da kan det være nyttig for deg å kjenne til skam. Skam er strengt tatt ikke noe mer enn en følelse. For noen er skammen en så integrert del av personligheten at det er vanskelig å betrakte den som dette; som en følelse. Skammen oppleves heller som et bevis på at "det er noe galt med meg."

Og så strever man videre, med iherdige bestrebelser for å prestere og være flink - men likevel: man skammer seg. 

Heldigvis finnes det muligheter til å forholde seg til denne skamfølelsen på en ny og sunnere måte - og dermed også å roe ned jaget etter det perfekte. Første steg er å bli bevisst skammen, og å begynne å forholde seg til det den egentlig er: en følelse. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Så er det også mye man kan gjøre for å dempe skamfølelsene, og for å framelske andre følelser. En viktig lekse å lære seg er å se når noe er "godt nok". Perfekt blir det aldri uansett, uansett hvor hardt du prøver. Les mer om hvordan du kan tenke mer hjelpsomme tanker her.

Vil du lære mer om skam og om "det flinke barnet"? Da anbefaler jeg boken "Uro."

Affiliateannonse

#spiseforstyrrelser #skam #psykisk #psykisklidelse #finnskårderud #uro

4 kommentarer

Skam er egentlig en følelse jeg tror det er lite fokus på, så det er fint det også kommer mer frem :)

Statera Marit Ebeltoft: Hei! Takk for en hyggelig tilbakemelding :) Ja, skam er en viktig følelse og kan lage mye trøbbel, så det er fint å kunne skrive litt om dette.

Ja han Kafka beskriver ting godt. Han led vel selv.

Godt skrevet om skam. Det er på tide å snakke høyt om den følelsen. Egentlig burde det kanskje vært et tilbud fra psykologer til skoleverket, en hel dag, hvor det blir holdt foredrag om prestasjon og skam, med spørsmåls runde, til alle i 10ende klasse.

Veldig bra og informativt! Skal sjekke ut lesetips.

Skriv en ny kommentar