hits

Idag er verdens autismedag

Idag er FN-dagen for bevissthet rundt autisme, eller World Autism Awareness Day; en dag for å sette fokus på hvilke utfordringer autisme innebærer, og hvordan situasjonen kan bedres for mennesker med autisme og deres familier. Etter en snarkikk gjennom de største norske nettavisene idag er det imidlertid sørgelig lite fokus å spore på nettopp autisme.

Men først: Hva er verdens autismedag og hva er poenget med denne dagen? 

 

Lonely
Licensed from: velkol / yayimages.com

 

Autismeforeningen skriver:

- FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

- Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig å informere og gjøre folk bevisst på syndromet slik at de som har denne lidelsen får hjelp og unngår å bli diskriminert.

Rundt omkring i verden markeres dagen med en lang rekke aktiviteter - også i Norge

 

Mange barrierer for et godt liv

Autism Europe er blant de som kjører en storslått kampanje for å øke bevisstheten omkring autisme. De skriver: 

- Personer med autisme og deres familier står overfor mange barrierer for å kunne utnytte sine fulle rettigheter. Målet med kampanjen er ikke bare å forstå hvilke barrierer for inkludering mennesker med autisme møter, men også å sette søkelys på hvordan vi alle - som et samfunn - i lag kan jobbe for å overvinne og fjerne disse barrierene.

Blant barrierene som mennesker med autisme og deres pårørende står overfor er som nevnt både stigmatisering, å ikke få utløst sine rettigheter på tilstrekkelig og riktig hjelp og støtte, og ikke minst at det fremdeles er en stor kunnskapsmangel om autisme i samfunnet. 

Et av stedene hvor en bedre forståelse av autisme virkelig kan gjøre en forskjell er i barnehagen og skolen. Ved å tidlig oppdage og gi god hjelp til barna med autisme, kan grunnlaget for en langt bedre fungering og livskvalitet legges. Og motsatt: Når barna ikke forstås, kan grunnlaget for en alvorlig skeivutvikling legges. 

 

- Likegyldig om han er astronaut eller autist

Innimellom får vi høre både gladnyheter om autisme og nyheter som viser svikt og mangler i systemet. Vil du lese et helt spekter av slike saker, så anbefaler jeg denne siden og denne

En av gladnyhetene var om 6 år gamle July, som har barneautisme - og som gjennomgående har fått god hjelp og oppfølging. 

En av sakene som viste det stikk motsatte var saken om autistiske Andreas som har fått mye av livet sitt ødelagt av et sviktende hjelpeapparat.

- Vi fikk diagnosen autist på Andreas høsten 2008. Da fant vi ut at vi skulle informere skolen om dette. Svaret vi fikk da vi kontaktet læreren var at for han var det likegyldig om Andreas var autist eller astronaut, fortalte hans far til TV2. 

Han fortalte videre:

- Hvilke hjelpemidler har vi hatt krav på, hvilket støtteapparat. Det er det som er det viktigste å få svar på og det er der det har stoppet opp. Du får rett og slett ikke vite om rettigheten dine.

 

Behov for et kompetanseløft

Det er viktig at de som jobber tett med barn og unge forstår hva barnet med autisme strever med. Det er viktig at foreldre til barn med autisme får god hjelp og støtte, og det er viktig at mennesker med autisme får reelle muligheter for å komme inn i arbeidslivet.

Jeg mener derfor at det er behov for et reelt løft i kompetansen omkring autisme både i norsk barnehage og skole, i arbeidslivet, og ikke minst i hjelpeapparatet.

Det er flott at vi har FN-dagen for bevissthet om autisme - men for de som lever tett på autisme så er det 365 autismedager i året, og mitt håp er at kunnskapen om disse vanskene vil øke i samfunnet, og at rettighetene som tilstanden skal utløse, faktisk blir utløst.

Vil du lære mer om autisme? Hvorfor ikke lese denne boken: Den klossete gutten. Det er fin og lettlest roman om en gutt med autisme, med alt hva dette innebærer på godt og vondt i hverdagen.

Affiliateannonse

#autisme #asperger #skole #barnehage #stigmatisering #fordommer #rettigheter #fn

Én kommentar

Jeg vil benytte dagen til å slå et slag for en utvidet bevissthet om hvilke utfordringer barn av foreldre med autisme møter. Dette er vel noe vi ikke hører om i det hele tatt? Foreldre med autistiske barn hører vi om, og utfordringer disse barna møter i skolen og senere i voksenlivet. Men autister får også barn. Hva med dem?

Autisme handler om ett eller flere hull i det mellommenneskelige erkjennelsesspekteret. Barn av foreldre med autisme er derfor avskåret fra en normal emosjonell relasjon til foreldrene sine. Foreldre med autisme trenger hjelp til å bli gode nok foreldre. Hvis hjelpen ikke kommer, vil disse barna med nødvendighet få en livsvarig emosjonell skade, som kan være minst like alvorlig og hemmende som autisme.

Autisme kan ikke kureres. I beste fall kan autister lære å manøvrere seg rundt begrensningene som autismen gir, og leve gode liv. Men gode foreldre som ikke svikter i den emosjonelle omsorgen kan de ikke bli. Her trengs det ekstern hjelp.

Skriv en ny kommentar