hits

Jakten på det perfekte

Det kan virke som om ungdommer og unge voksne stadig streber etter det perfekte - en jakt som før eller siden er dømt til å mislykkes, og som gjør at noen stresser seg syke.

I en fin liten video om denne jakten på det perfekte poengteres det at:

- Vi er blitt en generasjon som skal se bra ut, ha de beste karakterene, den beste jobben, og den peneste kjæresten. Kravene tar aldri slutt.

Av den grunn kalles den oppvoksende slekten av ungdommer ofte for generasjon prestasjon eller generasjon perfekt.

 

 


Generasjon prestasjon

I en artikkel på psykologisk.no står det en forklaring på hva som menes med dette uttrykket:

- Betegnelsen «generasjon prestasjon» er ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke skal være bra nok, men best. De har alle mulighetene foran seg, og det er dermed en sterk forventning om at de skal bli noe. Samtidig legges det ikke noen tydelige føringer for hva dette «noe» er, utenom at det skal være veldig bra.

- De har tross alt alle mulighetene foran seg, og det påhviler dem et ansvar om å ta bruk disse mulighetene, for de blir fortalt at de kan nå så langt de vil bare de jobber hardt nok for det.

Men dersom "god nok" ikke lenger er idealet - så er det kanskje ikke rart om en hel ungdomsgenerasjon er i ferd med å tæres opp av stress.

 

grungy portrait of a child
Licensed from: chrisroll / yayimages.com

 

Stresser seg syke

Det er imidlertid gjort studier av norsk ungdom som gir et litt mer nyansert bilde. Nrk.no skriver om dette:

- Svar fra 63 000 ungdomsskoleelever viser en hjemmekjær, edru og veltilpasset generasjon. De er til og med fornøyd med foreldrene sine. Men mange stresser seg syke. 

Med andre ord er det ikke helsvart. Det er mye som er positivt med hvordan ungdommene forteller at de har det. Samtidig er det også dokumentert at mange er veldig stresset. 

Serien "Jeg mot meg" som nylig gikk på NRK gav oss en lite innblikk i hvordan presset om stadig å skulle framstå som perfekte kan bidra til dårlig selvbilde, stress og angst.

For noen lå løsningen i å akseptere det uperfekte - og dermed prioritere annerledes om hva som var viktig i livet.

 

En "giftig" tankegang

Det er lett å si at ungdom må bli mindre opptatt av å være perfekt, og at de heller må vektlegge å være "gode nok." Men så enkelt er det åpenbart ikke. 

Handler det om kroppspresset i mediene? Om at vi stadig måles etter likes, antall venner og positive tilbakemeldinger i sosiale medier? Er det skolen som i for stor grad fokuserer på karakterer og faglige prestasjoner? Er det foreldrene som framelsker overdrevent flinke barn?

Antakelig er alle disse grunnene medvirkende faktorer til at jakten på det perfekte bare fortsetter. 

En jente (20) skrev på Aftenposten om temaet:

- Jeg vet ikke hvordan vi skal kvitte oss med generasjon perfekt. Så det beste jeg kan gjøre, er å bevisstgjøre. Kjære du som leser dette; ta litt avstand! For generasjon perfekt er giftig. Den tankegangen jeg mener karakteriserer generasjon perfekt, var i hvert fall giftig for meg.

Hva mener du? Er ungdom idag overdrevent opptatt av å framstå som perfekte? Hva skal til for at ungdom idag kan oppleve at de er gode nok?

#ungdom #generasjonprestasjon #video #psykiskhelse #psykisk #stress #stressa #prestere #perfekt

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar