hits

Håper at denne studien skal være med på å fjerne noen fordommer mot ADHD

Mange vil ha det til at ADHD bare er en merkelapp på dårlig oppførsel, gjerne underforstått at det er snakk om vanskelige barn, eller et resultat av sviktende oppdragelse. En ny studie viser markante forskjeller i hjernen til personen med ADHD sammenlignet med personer uten diagnosen. Forskerne håper at den skal bidra til å fjerne slike fordommer om ADHD.

Den nye studien er omtalt av forskning.no. Den ble nylig publisert i et av verdens mest anerkjente forskningstidsskrifter: The Lancet.

 


Licensed from: ratch / yayimages.com


 

- En hjernelidelse

Forskning.no skriver:

- I alt 1713 personer med og 1529 personer uten ADHD er undersøkt, noe som gjør dette til den største undersøkelsen i sitt slag. Personene kommer fra ni forskjellige land og er i alderen 4 til 63 år.

Altså er det snakk om en veldig stor studie, og fordelen med slike studier er at det er svært lite sannsynlig at funnene er er resultat av tilfeldigheter. En av forskerne bak studien forteller:

- Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse.

 

En utviklingsmessig forsinkelse

Det er spesielt interessant at forskjellene i hjernen var størst blant barn. Forskning.no skriver: "Ettersom ulikhetene i hjernestørrelse var tydeligere hos barn enn hos voksne, mener forskerne at det dreier seg om forsinket utvikling i hjernen til personene med ADHD."

ADHD-eksperten Russell Barkley vektlegger veldig sterkt at ADHD er en forsinkelse i normalutvikling, noe som han får støtte for i denne studien. På hjelptilhjelp.no står det mye mer om hva han forteller om ADHD-diagnosen. Barkley forteller blant annet: 

- ADHD er ingen sykdom, men en utviklingsmessig funksjonshemming, kjennetegnet ved atferd som avviker fra det som er normalt for alderen. Dette avviket er ikke absolutt i den forstand at barn med ADHD er kvalitativt annerledes fra andre barn, men snarere er det et kvantitativt avvik; altså en gradsforskjell.

 

Eksekutive vansker

ADHD er i veldig stor grad en forstyrrelse som rammer de eksekutive funksjonene i hjernen, altså styringsfunksjonene: Det som skal til for at vi kan planlegge og styre vår egen atferd, tanker og følelser.

Det er synd når personer med ADHD ikke blir tatt på alvor, men studier som denne kan forhåpentligvis bidra til en bedre forståelse. 

Vil du lese mer om ADHD? Jeg anbefaler deg å lese om ADHD-hjernens fem hovedutfordringer. Jeg vil også anbefale boken

"ADHD. Ustoppelig energi"

I den forteller Magnus J. Krogh som selv har ADHD om livet med denne diagnosen; om både de positive sidene og om skyggesidene ved tilstanden.

#adhd #hjernen #fordommer #stigma #atferd #skole #barnehage #forskning

3 kommentarer

Det blir jo helt feil å skulle bevise riktigheten i ADHD diagnosen, ved å sammenlikne med "normale" barn. Det man må gjøre er å sammenlikne med traumatiserte barn. Da vil man sannsynligvis finne en mye større likhet. Hva som eventuelt er sannheten om dette, finner man først ut ved i tillegg å studere barnets miljø. Dersom det viser seg i mange tilfeller at det er miljøet som er årsaken, er barnet i så fall "uskyldig". Da blir det VELDIG FEIL å sette et ADHD stempel. Selv om dette er en mye enklere og billigere måte for staten. Når det gjelder endringer i hjernestrukturen, så finnes dette også hos traumatiserte barn. Mulig jeg tar feil i mine påstander, men jeg har ennå tilgode å få en god forklaring på forskjellen mellom traumatisert og ADHD...

Tom E. Myrbråten: Hei! Det er en stor debatt knyttet til å skulle skille mellom hva som er ADHD og hva som reaksjoner på traumer. Det blir for omfattende til å svare på i dette kommentarfeltet :) Men kan nevne at Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at tvilling- og adopsjonsstudier viser at genetikk spiller en betydelig rolle og forklarer 60-80 prosent av tilfellene av ADHD. Men er mye å si om dette temaet. Takk for innspillet. Her er forøvrig kilden til FHI: https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/utviklingsforstyrrelser/adhd---faktaark/#aarsaker

Takk. Den skal jeg lese, men fortsatt gjenstår det faktum at diagnosen stort sett blir satt på bakgrunn av barnets symptomer....

Skriv en ny kommentar