De uforståelige symptomene som har en dypere mening

Dissosiasjon er et psykologisk fenomen som ofte forekommer hos mennesker med traumatiske opplevelser, og disse symptomene kan ved første øyekast virke nokså uforståelige - men de har en dypere mening; en psykologisk mening.

Dette er godt beskrevet i en artikkel på hjelptilhjelp.no som gir en utdypende innføring i temaet. Der står det:

- Dissosiasjon vil si å splitte opp. Det fungerer som hjernens overbeskyttelsesvern imot opplevelser som er så sterke at de sprenger vår kapasitet for å håndtere hendelsen på en sammenhengende måte, og hvor de traumatiske opplevelsene i steden blir tatt imot i fragmenter eller splittede deler.

- Dissosiasjon kan spille en rolle ved ulike psykiske lidelser, og i alvorlige tilfeller danne grunnlaget for en omfattende oppsplitting av personligheten.

 

Denne sangen fra Radiohead (se videoen over) handler om å dissosiere. I hvert fall gir teksten en inntrykk av det, med strofer som

- "I'm not here. This isn't happening. I'm not here."

Akkurat slik kan det være å dissosiere. Man er fullstendig i utakt med det som man opplever.

- Det blir som om man både opplever og ikke-opplever det som skjer her og nå.

Dissosiasjon kan imidlertid bety to forskjellige ting. For det første: det kan være en normal reaksjonsform i møte med en situasjon som rett og slett er for vanskelig for oss å håndtere. Det kan f.eks være å bli vitne til en alvorlig ulykke, eller vår psykologiske reaksjon når vi utsettes for vold. På hjelptilhjelp.no står det:

- Dissosiasjon kan forstås som en normalreaksjon i møte med en situasjon eller hendelse som overstiger vår mulighet til å forholde oss samlet / integrert til det som skjer. 

- Det kan f.eks være følelsen av nummenhet, av å ikke være til stede, av at dette skjer egentlig ikke, eller erkjennelsen av at "dette skjer ikke meg - men bare kroppen min." 

For det andre: Dissosiasjon kan være en mer varig reaksjonsform, en måte å fungere på psykologisk over tid. Det er da det virkelig er grunn til å ta symptomene på alvor. 

- Et eksempel kan være at barnet som har en historie med å oppleve overgrep hjemme, reagerer i barnehagen med å bli stirrende, kontaktfjern og fullstendig utilgjengelig for kontakt - og dette selv om situasjonen i barnehagen var helt trygg.

- Den utløsende faktoren kan f.eks ha vært at barnet fikk et minne om det traumatiske som har skjedd / skjer på hjemmebane - og det oppstår en form for "utkobliing" hvor barnet mister fullstendig kontakten med omverden (barnet dissosierer).

 Bilde: Dreamstime

Når dissosiasjon blir del av ens væremåte eller personlighetsmessige fungering over tid, så er det grunnlag for å søke profesjonell hjelp. Eksempler på symptomer som kan tyde på dissosiasjon (selv om symptomene også kan bety helt andre ting):

 • Personen "forsvinner helt" ifra kontakten underveis i en samtale
 • Begynner å snakke med barnestemme til tross for at han/hun er voksen
 • Får sterke kroppslige gjenopplevelser av noe svært traumatisk
 • Følelsesløse områder i huden som ikke har noen medisinsk forklaring
 • Har uforklarlige lammelser eller kramper som ikke har en medisinsk forklaring
 • Hukommelsestap i forhold til viktige hendelser av nyere dato
 • Dramatiske humørsvingninger
 • Nummenhet og følelse av å ikke være til stede; uvirkelighetsfølelse
 • Transelignende tilstander med tap av normal bevissthet; hvor dette ikke er framkalt med vilje f.eks i forbindelse med religiøse ritualer 
 • Selvskading eller suicidal atferd
 • Å føle at deler av kroppen ikke tilhører meg
 • Å få en annen type håndskrift enn den man vanligvis har
 • Å få tydelige endringer i sin personlighet som tyder på at man skifter fra en type til en helt annen type
 • Å høre stemmer i hodet

 

Her kan du se en psykolog ved RVTS som forklarer mer om fenomenet:

 

I artikkelen på hjelptilhjelp.no kan du lese mer om psykologien bak dette fenomenet, og om hvilken behandling som kan være til hjelp. Ifølge en studie fra Ellen K. K. Jepsen på Modum Bad er det viktig å være oppmerksom på nettopp dissosiasjon, i behandling av pasienter med traumelidelser. Hun konkluderer:

- Pasienter med alvorlig grad av dissosiasjon trenger behandling som til dels adskiller seg fra annen traumebehandling. Behandlingen bør rette seg spesielt mot dissosiasjon.

 

Her er noen andre tips til hva du kan lese om vil lære mer:

 

#dissosiasjon #dissosiere #traumer #traumatisk #psykologi #psykisklidelse #psykisk

2 kommentarer

Sarah Nazeem

16.03.2017 kl.17:47

Kan man dissosiere uten å oppleve veldig traumatiske ting (som vold, overgrep etc), men ved mer moderat belastning over tid, f.eks. vokse opp i en dysfunksjonell familie? (der man forsøker å spalte bort det som er ubehagelig og late som om alt er ok, i hvert fall overfor verden der ute)

Ove Heradstveit

16.03.2017 kl.18:13

Sarah Nazeem: Hei! Det er nok mulig å ha milde varianter av dissosiering. Som du beskriver kan det være en psykologisk forsvarsmekanisme selv om man ikke har opplevd de alvorligste formene for traumer. Det er normalt å prøve å holde ubehagelige opplevelser i livet på en viss avstand, og ikke minst i møte med verden der ute. På mange måter kan det være en god mestringsstrategi. Men det er en balanse i alle ting. For noen blir dissosiering et stort problem i hverdagen, og da er det lurt å søke hjelp :)

Skriv en ny kommentar

hits