hits

Bli med på kurs om tiltak for elever med autisme og Asperger

Skolen kan være svært utfordrende for elever med autisme / Asperger - også for læreren som skal følge opp eleven. I vår holder jeg kurs om tiltak for elever med autisme på skolen, i Bergen og Oslo.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Jobbaktiv, som er en erfaren og anerkjent kursarrangør av kurs/konferanse blant annet innenfor helsefeltet.

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som går ut over tre hovedområder: 

  • Evnen til sosial kontakt, sosial interesse eller sosiale ferdigheter
  • Evnen til kommunikasjon, f.eks til å fange opp non-verbale signaler, til å forstå nyanser i språk, og til å forstå intensjonen til den andre
  • Evnen til å være fleksibel i tanker, atferd, og interessefelt

 


Licensed from: annems / yayimages.com


 

Forståelsesvanskene går begge veier

Et karakteristisk trekk ved tilstanden er forståelsesvanskene. 

Og det kan til tider virke som om det ikke finnes grenser for hva som kan misforstås. Men et like aktuelt problem er forståelsesvanskene som de voksne som jobber rundt barnet har, med tanke på det å forstå barnet / eleven. 

Innimellom er det forholdsvis små grep som skal til for å komme videre i en tilsynelatende fastlåst situasjon. Uansett hvor mye man vet om autisme, kan det være lett å glemme det mest grunnleggende i en travel skolesituasjon.

Å forstå eleven med autisme kan tidvis være en stor utfordring - men i denne jakten ligger gjerne også løsningene.

 

En skjult funksjonshemming

Autisme kan ofte være en nokså skjult funksjonshemming. Du kan ikke "se" på en person at han eller hun har autisme.

Nylig fikk jeg høre om en lærer som sa til en forelder av en elev med Asperger syndrom at: "Jeg er nå ikke helt sikker på at han har Asperger, jeg tror det handler mer om trass."

Slike utsagn viser at kunnskapsnivået om autisme og Asperger er på et kritisk lavt nivå på mange skoler rundt omkring i landet.

Da er det ikke rart at skolesituasjonen blir vanskelig.

 

Ledige plasser

På kurset vil jeg gå gjennom hva det vil si å ha autisme, hva som er de vanligste vanskene, hvordan man kan forstå den trassige atferden - og ikke minst hva som kan gjøre situasjonen bedre både for eleven - og for lærerne/assistentene som skal hjelpe. Kurset vil derfor passe både for den som har en del kunnskap fra før, og for deg som vet lite om autisme.

Kurset avholdes i Oslo (Gardermoen) 21. april og i Bergen 27. april. Det er fremdeles ledige plasser!

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

Håper vi sees der! Kom gjerne med spørsmål eller innspill til kurset. Legg isåfall igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

Én kommentar

Hei, vil det bli arrangert nye kurs i Bergen til høsten?

Skriv en ny kommentar